Gå till sidans innehåll

Om läkemedelsbehandling av kronisk njursjukdom

Syftet med läkemedelsbehandlingen av kronisk njursjukdom är att bromsa njursjukdomens framskridande, lindra de symtom som är förknippade med sjukdomen och påverka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar på ett gynnsamt sätt.

Ju tidigare behandlingen som skyddar njurarna inleds, desto bättre. Läkemedelsbehandlingen är likartad oberoende av vad som har orsakat njurskadan.

En försämring av sjukdomen kan bromsas särskilt genom effektiv behandling av högt blodtryck. Blodtrycket kan sänkas med livsstilsförändringar och läkemedel. Hos diabetiker har en god glukoskontroll positiva effekter även på njurarna.

En kronisk njursjukdom är förknippad med många olika störningar i ämnesomsättningen, såsom förhöjt fosfatvärde, sänkt kalciumnivå och förhöjd halt av bisköldkörtelhormon. Vid njursjukdomar förekommer också ansamling av sura ämnesomsättningsprodukter, vilket behandlas med natriumbikarbonattabletter. Vid medelsvår njursjukdom uppkommer vanligen anemi, som behandlas med järnpreparat och preparat som ökar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen.

Många läkemedel avlägsnas från kroppen huvudsakligen eller delvis via njurarna. När njurfunktionen försämras måste dosen av läkemedel som lämnar kroppen via njurarna vanligtvis minskas. Detta görs enligt produktresumén, antingen genom att förlänga intervallet mellan doserna eller genom att minska den enskilda dosen.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel kan försämra blodcirkulationen i njurarna och orsaka antingen övergående akut njurskada eller permanent försämra njurarnas funktion. Patienter med en njursjukdom ska alltid diskutera med sin läkare om huruvida de kan använda antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel. Långvarig användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel bör undvikas.

Uppdaterad 25.10.2022