Veren rasva-arvojen tavoitteet diabeteksessa

Diabetesta sairastava on muita suuremmassa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Siksi rasva-arvojen tavoitteet ovat diabeteksessa muita tiukemmat.

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoidon tavoitteena on valtimotaudin ilmentymien eli sydänveritulpan, aivoverenkiertohäiriöiden ja alaraajojen valtimokovettumataudin ennaltaehkäisy tai jo olemassa olevan valtimosairauden pahenemisen estämiseen.

Diabetesta sairastavan veren rasva-arvoja seurataan 1–3 vuoden välein laboratoriossa otettavalla verikokeella. Yleistavoitteena diabetesta sairastavilla on plasmasta (merkitään P) mitattuna:

  • P- triglyseridi < 1,7 mmol/l
  • P-HDL kolesteroli naisilla > 1,2 mmol/l ja miehillä > 1,0 mmol/l
  • P-LDL-kolesteroli < 1,4–1,8–2,5 mmol/l yksilöllisen riskin mukaan
  • P-ei-HDL kolesteroli eli kokonaiskolesteroli – HDL-kolesteroli yksilöllisen riskin mukaan < 2,2–2,6–3,4 mmol/l
  • P- ApoB < 0,65–0,80–1,0 g/l yksilöllisen riskin mukaan

Diabeteksen toteamisen yhteydessä ja sen jälkeen tarvittaessa mitataan verikokeesta kaikki rasva-arvot. Seurantaan käytetään usein LDL-kolesterolin pitoisuutta. Aikaisemmin veren rasva-arvot mitattiin aina paastokokeena. Uusimman suosituksen mukaan ne voidaan myös mitata ilman paastoa.

Veren LDL- ja ei- HDL arvojen yleiset tavoitteet on asetettu valtimotaudin riskin mukaisesti. Nämä tavoitetasot koskevat ensisijaisesti plasman LDL-kolesterolipitoisuutta, jonka muutosten yhteydestä valtimotaudin riskiin on olemassa kattavaa tutkimustietoa.

Diabetesta sairastavat kuuluvat pääsääntöisesti suuren tai erityisen suuren valtimotautivaaran ryhmään. Myös ikä ja diabeteksen kesto vaikuttavat veren-rasva-arvojen tavoitteisiin. Päälinjat riskiluokista ovat:

Päivitetty  28.6.2022

Kyllä