Gå till sidans innehåll

Laboratorieundersökningar

Laboratorierna har utarbetat patientanvisningar för hur du förbereder dig inför undersökningar. Du kan be att få en skriftlig anvisning av den läkare eller skötare som remitterar dig till laboratorieundersökningar.

För laboratorieundersökningar inom den offentliga sektorn behöver du alltid en remiss från en läkare. Vanligtvis är remissen en elektronisk remiss i ett datasystem eller vid behov en pappersremiss.

Många faktorer, till exempel måltider, fysisk belastning, stress, kaffe, tobak, alkohol och läkemedel (även naturpreparat, vitaminer) påverkar resultaten från laboratorieundersökningar. Undvik rökning, alkohol och hård fysisk belastning under ett dygn före provtagningen.

Precis före provtagningen rekommenderar vi att man sitter lugnt i cirka 15 minuter för att blodcirkulationen ska jämnas ut.

Största delen av laboratorieundersökningarna förutsätter inte fasta och de kan tas vid vilken tidpunkt som helst. I många laboratorier är rusningen som värst kl. 7–9 om morgnarna. Om undersökningen inte förutsätter fasta eller morgonprovtagning lönar det sig att undvika det tidsintervallet. Kontrollera om du kan boka en tid på förhand till ditt laboratorium så kan du undvika väntande. Där det är möjligt har tillgängligheten i lokalerna beaktats. Kontrollera vid behov tillgängligheten i förväg på din undersökningsenhet.

Genom att följa anvisningarna kan tillförlitliga laboratorieresultat säkerställas. Om du behöver avvika från anvisningarna ska du meddela provtagaren om det.

En del laboratorieundersökningar förutsätter fasta före provtagningen. Det betyder att du inte borde äta något 10–12 timmar före provtagningen. Under fastan kan du dricka ett glas vatten.

Vissa laboratorieundersökningar förutsätter att provet tas vid ett visst klockslag. Läkaren eller skötaren ber dig komma till laboratoriet vid ett visst klockslag för sådana undersökningar.

I regel kan du ta dina mediciner normalt före laboratorieundersökningar, om du inte har kommit överens om annat med din läkare. Om blodprovet tas för att bedöma halten av ett visst läkemedel, ska du ta medicinen först efter blodprovstagningen om inte din behandlande läkaren ger andra anvisningar. Den som tar provet kan före provtagningen fråga dig om du har tagit mediciner.

För undersökning av celler eller bakterier i urinen borde urinen hållas i blåsan i minst fyra timmar före provtagningen. Då koncentreras ämnena i urinen och undersökningsresultatet blir mer pålitligt.

Om laboratoriet har gett dig tillbehör och anvisningar för urinprovtagning hemma ska du förbereda dig på att berätta såväl provtagningstidpunkt som tid i blåsan (i timmar) när du lämnar in provet på laboratoriet.

För vissa urinundersökningar behövs insamling under en viss tid, och då ska all urin tas tillvara. Du får alltid separata anvisningar och tillbehör för dessa undersökningar.

Uppdaterad 10.3.2023