Gå till sidans innehåll

Konstråletomografi, CBCT-undersökning

Konstråletomografi, CBCT-undersökning, kan användas för att undersöka huvudet och lemmarna.

Konstråletomografi, CBCT-undersökning, kan användas för att undersöka huvudet, t.ex. tänderna eller näsans bihålor, och lemmarna, t.ex. handen, handleden, armbågen, knäet, ankeln eller fotbladet. Utrustningen som används för att avbilda huvudet och lemmarna är olika.

Undersökningen förkortas också CBCT. Avbildningen kräver specialutrustning som inte alla röntgenapparater har.

Röntgenstrålar används för avbildningen. Den maximala stråldosen från en CBCT-undersökning motsvarar ungefär två veckors naturlig bakgrundsstrålning. Vid avbildningen tar apparaten bilder från flera håll i en enda bild. Under avbildningen måste man vara orörlig för att bilderna ska bli skarpa.

Vid avbildning av huvudet roterar apparaten runt huvudet. Detta kan vara bekant från en panoramabild av tänderna eller käkarna. Anledningen till avbildning av tänder och käkar är till exempel utdragning av en visdomstand, placering av ett tandimplantat, skador eller andra förändringar i tänderna eller käkbenet. Orsaken till en avbildning av näsans bihålor är till exempel planeringen av en operation eller en långvarig bihåleinflammation.

När en extremitet avbildas roterar delen inuti apparaten, så du märker inte rotationen under avbildningen. Anledningen till att en extremitet avbildas kan vara att man misstänker en fraktur, planerar en operation eller följer upp läkningen av ett brutet ben.

Du behöver inte förbereda dig för undersökningen.

Läs dock noggrant igenom den patientanvisning som du får. Reservera ungefär en timme för undersökningen.

Under avbildningen står eller sitter du. Ställningen påverkas bland annat av vad som avbildas.

Undersökningen tar cirka 15–30 minuter. Före undersökningen talar röntgenskötaren om för dig vilka kläder och smycken du måste ta av dig. Röntgenskötaren hjälper dig att ställa dig i rätt position för undersökningen.

Du kan också få kontrastmedel som innehåller jod i leden med en tunn nål. Den läkare eller röntgenläkare som skickat dig till undersökningen avgör om kontrastmedel behövs.

Undersökningen kräver ingen uppföljning och orsakar inga begränsningar i det normala livet.

Om du har fått kontrastmedel i en led får du separata anvisningar för efterbehandling.

Radiologen, dvs. röntgenläkaren, undersöker bilderna och ger ett utlåtande. Den remitterande läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Risken med undersökningen är liten. Stråldosen till det område som undersöks är mycket låg.

Kontrastmedlet kan ibland orsaka en allergisk reaktion. Det här är dock ovanligt. Personalen på den bilddiagnostiska enheten frågar alltid i förväg om du har några kända allergier. Om en allergisk reaktion skulle inträffa vet enheten hur den ska behandlas.

Uppdaterad 10.3.2023