Gå till sidans innehåll

Undersökningar som en del av vården

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar är vanliga undersökningar som många känner till Undersökningarna kan användas för att bekräfta eller utesluta sjukdom, som en del av vården, för att följa upp behandlingen och för screening.

I Unedrsökningshuset hittar du information om vilken betydelse undersökningarna har som en del av din totala vård, den så kallade vårdkedjan.

Din vårdkedja består av förebyggande, diagnos och behandling av en sjukdom eller ett syndrom. Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar är en viktig del av denna vårdkedja.

För laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar inom offentliga tjänster behövs alltid en remiss från en läkare. Läkaren beställer en undersökning om han eller hon anser att det är nödvändigt med tanke på helhetsbilden och behandlingen.

Du kan bekanta dig med innehållet i Undersökningshuset före eller efter undersökningen. Innehållet är också till nytta för patientens anhöriga och ledsagare.

Uppdaterad 10.3.2023