Gå till sidans innehåll

Urinprov

Urinprov används vanligtvis för att kontrollera tillståndet i njurarna, urinvägarna och urinblåsan. Urinprov används också vid utredningen av allmänna sjukdomar som inte begränsas till njurarna.

I de flesta fall kan man ta urinprovet hemma med hjälp av muntliga och skriftliga anvisningar och skicka det till laboratoriet för undersökning enligt anvisningarna.

Läs i patientanvisningen som du fick hur du ska förbereda dig inför undersökningen. När du lämnar ett urinprov är det viktigt att du följer anvisningarna för att säkerställa att provet är så representativt som möjligt.

Morgonens första urinprov eller urin som har legat i blåsan i minst fyra timmar är vanligtvis det bästa provet. Ämnena som ska undersökas koncentreras då i urinen och undersökningsresultatet blir mer tillförlitligt.

Vissa urinundersökningar kräver en bestämd insamlingsperiod (till exempel 24 timmar), under vilken man samlar in all urin. Du får alltid separata anvisningar och utrustning för dessa undersökningar. Om du har fått utrustning och anvisningar från laboratoriet för att ta urinprov hemma ska du vara beredd att berätta både när du tog provet och hur länge urinen hade varit i blåsan innan du lämnar urinprovet till laboratoriet.

När du ger ett bakterieodlingsprov är det viktigt att tvätta underlivet noggrant. Annars växer det mängder av bakterier från huden och slemhinnorna i odlingsskålen och man kan missa bakterien som orsakade urinvägsinfektionen på grund av att de olika bakterierna blandas.

Vuxna ombeds vanligtvis att lämna ett mittstråleprov, där man efter att ha tvättat sig tar ett prov från mitten av urinstrålen i en behållare som man fått av laboratoriet.

På små barn kan man i vissa fall ta urinprovet som ett pås- eller kuddurinprov. Då får man alltid separata anvisningar och utrustning från laboratoriet.

Insamlingsurinprovet samlas in i hemmet och insamlingstiden är vanligtvis ett dygn. Man samlar upp all urin som man utsöndrar under det antal timmar som man fått anvisningar om i ett uppsamlingskärl som man fått från laboratoriet.

Du får alltid separata anvisningar och utrustning för olika typer av urinprov från laboratoriet.

  • Titta på videon: Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov. Videon är producerad av HUS i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia och har undertexter på finska.

  • Titta på videon: Urinprovtagning, män mittstråleprov. Videon är producerad av HUS i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia och har undertexter på finska.

Om du har lämnat provet i hemmet ska du förvara det och skicka det till laboratoriet enligt anvisningarna. Följ alltid laboratoriets anvisningar för förvaring av urinprovet.

Att lämna ett urinprov kräver ingen uppföljning och medför inga begränsningar i det normala livet. Din behandlande läkare informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Det finns inga risker med att lämna ett urinprov.

Uppdaterad 10.3.2023