Gå till sidans innehåll

Salivprov och prov från luftvägarna

Prov från luftvägarna kan användas för att till exempel undersöka bakterier eller cellfynd vid olika luftvägssjukdomar. Salivprov kan användas för att undersöka till exempel halterna av vissa hormoner.

Näs-svalgprov

Näs-svalgprov tas med en provtagningspinne som man för in i näsborren och vrider runt försiktigt. Man undersöker sekretet från näsans slemhinna för att se om det finns några tecken på allergier eller infektion.

Svalgprov

Innan man tar svalgprovet ska du om möjligt undvika att äta, dricka och ta tabletter och vätskor som desinficerar svalget, eftersom de kan påverka mängden bakterier i svalget negativt.

Man tar svalgprovet från den bakre delen av svalget och från tonsillerna genom att gnugga en bomullspinne mot dem. Under provtagningen håller man nere tungan med en spatel. Svalgprovet undersöks för bakterier.

Upphostningsprov

Man tar ett upphostningsprov genom att hosta upp slem i en provburk som man fått från laboratoriet och sedan skicka den till laboratoriet för undersökning enligt anvisningarna. Provet kan undersökas med avseende på bakterier, svampar eller celler.

Svalg- och näs-svalgprov samt upphostningsprov kräver ingen uppföljning och medför inga begränsningar i det normala livet.

Salivprov

Man bör ofta undvika att borsta tänderna och äta innan man lämnar ett salivprov. Man samlar upp saliven antingen genom att spotta direkt i uppsamlingskärlet eller hålla en salivuppsamlingsdyna eller -tuss i munnen.

Uppdaterad 10.3.2023