Gå till sidans innehåll

För professionella

Husen i Hälsobyn erbjuder även vårdpersonalen stöd och olika verktyg för bland annat klienthandledning. Du kan till exempel uppmana klienten att läsa mer om sjukdomen eller symtomet eller att bekanta sig med praktiska anvisningar efter mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och allt innehåll för vårdpersonal.