Gå till sidans innehåll

Screening för tarmcancer

Målet med screening för tarmcancer är att upptäcka eventuella förstadier till cancer i ett tidigt skede.

Vid screening för tarmcancer använder man ett immunokemiskt blodtest (FIT) för att upptäcka blod i avföringen.

Åldersklasserna som omfattas av den avgiftsfria screeningen kallas till screening med två års mellanrum. Från och med 2032 kommer screeningen gradvis att utökas till att omfatta alla i åldern 56–74 år. Lagen ålägger välfärdsområdena att anordna screening för tarmcancer för sina invånare.

De som kallas till screening får ett kallelsepaket skickat till sin hemadress. Det innehåller en kallelse, provtagningsutrustning och detaljerade anvisningar om hur man tar provet. Man tar avföringsprovet när man går på toaletten och skickar det till laboratoriet för analys. Kallelsepaketet innehåller ett returkuvert med förbetalt porto.

Resultatet av screeningtestet skickas hem med posten. Om man har hittat blod i avföringen innehåller svaret också anvisningar om hur man ordnar en fortsatt undersökning. Förekomsten av blod är inte nödvändigtvis ett symtom på cancer, men det krävs en fortsatt undersökning för att ta reda på orsaken. Den vanligaste fortsatta undersökningen är en koloskopi, dvs. endoskopi av tjocktarmen.

Om provet är negativt, dvs. inte innehåller blod, kommer personen som deltog i undersökningen att få nästa kallelse till screening om två år.

Se videon: När och hur deltar man i screening för tarmcancer? Videon är producerad av HUS. Riktlinjerna är avsedda för regionerna Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Riktlinjerna gäller för hela Finland, men detaljerna i screeningen kan variera. Videon har undertexter på finska.

Uppdaterad 10.3.2023