Gå till sidans innehåll

Bilddiagnostiska undersökningar

Det finns många olika typer av bilddiagnostiska undersökningar, vissa kan du komma till utan förberedelser, medan det för andra är viktigt att vara förberedd med hjälp av patientanvisningarna.

Bilddiagnostiska undersökningar inom den offentliga sektorn görs alltid med en läkares remiss. Med bilddiagnostik kan man söka orsaker till symtom eller följa hur behandlingen av en sjukdom fungerar.

För de olika undersökningarna finns det patientanvisningar med viktig information till dem som kommer på undersökning och ingrepp. Du får anvisningarna av din läkare och per post hem.

I patientanvisningarna för bilddiagnostik berättas det bland annat:

  • hur du förbereder dig inför undersökningen

  • hurdan undersökningen eller ingreppet är

  • vad du ska beakta efter undersökningen

Läs patientanvisningarna i god tid innan du kommer till den bilddiagnostiska undersökningen.

Där det är möjligt har tillgängligheten beaktats i lokalerna. Kontrollera vid behov tillgängligheten i förväg på din undersökningsenhet.

Se videon: Från hälsovårdscentralen till bilddiagnostiska undersökningar. I videon förklarar en läkare från Esbo stads hälsovårdscentral vad bilddiagnostik används till och vilka steg som ingår i undersökningen. Videon är textad på finska, svenska och engelska.

Uppdaterad 10.3.2023