Gå till sidans innehåll

Svampprov och varprov

Svampprov och varprov tas till exempel när man misstänker en infektion eller för att bedöma effektiviteten av en antibiotikabehandling.

Svampprov kan tas ytligt från hud, naglar, hår och öron. Man kan göra en djup svampprovsundersökning av vävnadsfragment, kroppsvätskor, var- och sekretprov och lungprov.

Svampprovsundersökningen används för att diagnostisera svampinfektioner eller i vissa fall för att komplettera en bakterieodlingsundersökning. Svampproven odlas på odlingsmedier för att identifiera dem och hitta patogenen, dvs. orsaken bakom dem.

Djupa varprov tas från till exempel varbölder, operationssår, kroniska sårinfektioner eller andra djupa sår. Ytliga varprov kan tas från ytliga hud- och ögoninfektioner och från mellanörat. En bakterieodling och resistensbestämning av varprovet görs i ett mikrobiologiskt laboratorium för att fastställa patogenen och hitta ett lämpligt antibiotikum.

Uppdaterad 10.3.2023