Gå till sidans innehåll

Vad undersöks med bilddiagnostik?

Bilddiagnostik undersöker människokroppen med olika metoder. Avbildning och undersökningar används för att fastställa olika sjukdomar samt för att följa upp effekten av behandlingen.

Med hjälp av bilddiagnostiska undersökningar fås noggranna strukturbilder av patientens kropp och dessa kan användas för att diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar och vid behov planera en effektiv vård.

Bilddiagnostiska undersökningar inom den offentliga sektorn görs alltid enligt remiss från läkare. I remissen anger läkaren orsaken till avbildningen.

Avbildningen är oftast en vanlig röntgenundersökning, såsom röntgen av lungor, benstomme och tänder. Dessutom omfattar avbildning även datortomografi, ultraljud, magnet-, kärl- och isotopundersökningar samt olika åtgärder.

Bilddiagnostik är inte alltid enbart avbildning. Den kan även bestå av mätning eller registrering. Man kan ta prov eller utföra olika ingrepp på patienten, till exempel ballongvidgning.

Detaljerna i undersökningarna kan variera mellan olika områden. Läs alltid noggrant den patientanvisning du får i god tid före undersökningen.

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, Vilka personer arbetar med strålningsundersökningar? Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska och svenska.

I Undersökningshuset omfattar avbildning följande specialiteter och tillhörande undersökningar:

  • radiologi

  • nuklearmedicin

  • klinisk fysiologi

  • klinisk neurofysiologi

Det kan förekomma skillnader mellan sjukvårdsdistrikten om huruvida undersökningar inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi räknas till bilddiagnostik eller laboratorier.

Uppdaterad 10.3.2023