Gå till sidans innehåll

Sömnlatenstest

Ett sömnlatenstest (Multiple Sleep Latency Test MSLT) används för att utreda onormal trötthet under dagen och sjukligt sömnbehov som narkolepsi och hypersomni.

Syftet med undersökningen

Syftet med sömnlatenstestet är att fastställa hur lång tid det tar att somna och att bedöma sömnkvaliteten. Vid undersökningen utreder man om du somnar för lätt och för snabbt och om du eventuellt sover parasömn, dvs. REM-sömn.

Undersökningens gång

Före undersökningen får du en sömndagbok där du ska anteckna när du sover och när du är vaken. Sömnlatenstestet föregås alltid av en sömnpolygrafi för att säkerställa att du inte har några andra sömnstörningar.

Under sömnlatenstestet registrerar man hjärnans elektriska aktivitet, ögonrörelser, muskelspänning, andning och pulsfrekvens med hjälp av sensorer som man fäster på huden.

Vid undersökningen ligger du i en säng i ett mörkt rum och försöker somna. Du har 20 minuter på dig. Du får fyra eller fem försök under dagen (kl. 8.00–17.00) med två timmars mellanrum. Om du somnar under testet får du sova i 15 minuter. En frisk person håller sig normalt sett vaken mer än åtta minuter i genomsnitt under ett sömnlatenstest.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023