Gå till sidans innehåll

Avföringsprov

Avföringsprov används vanligtvis för att undersöka orsakerna till smittsam bakteriell och virusorsakad diarré.

Norovirus och campylobacter till exempel är vanliga orsaker till en smittsam diarrésjukdom. Man kan också undersöka avföringsprovet för att upptäcka dolt blod till följd av en blödning i matsmältningskanalen.

Du får vanligtvis en burk för avföringsprovet och patientanvisningar i förväg. Följ patientanvisningen när du förbereder dig. Man behöver oftast inte förbereda sig på något särskilt vis för att lämna ett avföringsprov.

Lämna provet på det sätt som beskrivs i patientanvisningen. Överför provet till provburken som du fick av laboratoriet. Du behöver inte fylla hela provburken. Se till att provet inte hamnar utanför burken. Det är viktigt att stänga locket noggrant. Efter provtagningen bör du tvätta händerna noggrant med tvål.

Om du har lämnat provet i hemmet ska du förvara det och skicka det till laboratoriet enligt anvisningarna. Om du inte kan ta provet till laboratoriet omedelbart ska du förvara det i kylskåpet i en tättslutande plastpåse. Att lämna ett avföringsprov kräver ingen uppföljning och medför inga begränsningar i det normala livet.

Det finns inga risker med att lämna ett avföringsprov.

Uppdaterad 10.3.2023