Gå till sidans innehåll

Långtidsregistrering

Långtidsregistrering används för att utreda hjärtats funktion, typen av hjärtrytmrubbning och dess egenskaper och blodtryckets beteende i olika situationer i mer detalj.

De vanligaste långtidsregistreringarna är:

  • långtidsregistrering av EKG (Holter-undersökning)

  • EKG vid symtom (symtom-EKG)

  • långtidsregistrering av blodtrycket

Se videon: Långtidsregistrering. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Vid en långtidsregistrering av EKG, dvs. en Holter-undersökning, utreder man förekomsten av sporadiska eller återkommande störningar i hjärtats elektriska aktivitet under ett dygn och i varierande situationer.Holter-apparaten registrerar personens hjärtfrekvens under uppföljningsperioden. Långtidsregistrering kan användas för att utreda symtom som inte syns på vilo-EKG.

Undersökningen kan användas för att utreda bland annat:

  • hjärtfrekvensen i olika situationer

  • rytmrubbningar och extraslag och tillhörande symtom

  • om rytmrubbningarna är förmaks- eller kammarbaserade

  • sambandet mellan symtom och förändringar i hjärtrytmen

Ofta kan man också se hur hjärtrytmrubbningarna uppstår baserat på resultaten. Undersökningen används också för att utreda oklara episoder av medvetandeförlust. Undersökningen används för att utreda behovet eller effekten av eventuell medicinering mot hjärtrytmrubbningar eller behovet av en pacemakerbehandling.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt vis inför undersökningen. Den remitterande läkaren ge dig anvisningar om din medicinering.

EKG-elektroder fästs på huden på bröstkorgen och du får med dig en liten bärbar registreringsanordning. Det tar cirka 30 minuter att fästa registreringsanordningen. Långtidsregistreringen tar 24–72 timmar. Under undersökningen för du dagbok över dina aktiviteter och symtom.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Titta på videon: Vad är en långtidsregistrering av EKG och vad händer under undersökningen? Videon är producerad av KYS och har undertexter på finska.

En EKG-undersökning vid symtom (symtom-EKG) används om du utreds för ett sällsynt hjärtsymtom. Du registrerar själv hjärtfilmen under 2–4 veckor med en registreringsanordning enligt separata anvisningar.

Tanken är att du ska leva så normalt som möjligt under registreringen. Din undersökningsenhet ger dig ytterligare anvisningar.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Långtidsregistrering av blodtrycket används för att utreda nivån på blodtrycket och variationen i det vid olika tidpunkter på dygnet. Det ger en mer tillförlitlig bild av blodtrycksnivån än en enda mätning.

Undersökningen kan användas för att bedöma det genomsnittliga blodtrycket under ett dygn, blodtrycket på dagen och natten, samt hur olika förhållanden påverkar variationerna i blodtrycket.

En manschett placeras på din överarm och ansluts till registreringsanordningen. Anordningen mäter automatiskt ditt blodtryck 1–4 gånger i timmen. Din undersökningsenhet ger dig närmare anvisningar.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023