Gå till sidans innehåll

Mätning och registrering av motorisk aktivitet, aktigrafi

Aktigrafi används för att undersöka dygnsrytmen.

Syftet med undersökningen

Aktigrafi används för att undersöka din dygnsrytm, dvs. när du sover, när du är vaken och aktiv och hur regelbunden din rytm är. Genom aktigrafi får man också information om hur länge du ligger i sängen och hur lugna dina sömncykler är. Däremot kan man inte mäta de faktiska sömnstadierna med aktigrafi. Under undersökningen får du leva som vanligt enligt din dygnsrytm.

Undersökningens gång

Aktigrafi används för att mäta rörelseaktiviteten i flera dygn. En undersökning pågår vanligtvis i två veckor. Aktigrafen är en liten armbandsurliknande mätare som mäter rörelser med hjälp av en känslig accelerometer. Apparaten fästs på handleden med ett band.

Du måste ta av aktigrafen när du duschar eller badar bastu, men i övrigt ska du bära den under hela undersökningen, både dag och natt. Du behöver inte ta bort den när du tvättar händerna. Den tål inte heller kraftiga stötar.

Aktigrafen har en knapp på toppen som du trycker på när du går och lägger dig, när du vaknar, när du tar av den och när du sätter på den igen. Med apparaten får du också en sömn- och vakenhetsdagbok, där du antecknar samma händelser. Det är viktigt att du fyller i dagboken noggrant för att undersökningen ska lyckas.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023