Gå till sidans innehåll

Bilddiagnostiska undersökningar av barn

Barn kan undersökas med i princip samma metoder som vuxna, men genomförandet anpassas för barn.

Bilddiagnostik på barn omfattar exempelvis röntgen-, ultraljuds-, magnet-, EEG, EKG och sömnundersökningar samt isotop- och genomlysningsundersökningar.För barn är det särskilt viktigt att man använder så lite strålning som möjligt utan att ändå riskera diagnostiken.

En del av de mer långvariga bilddiagnostiska undersökningarna (till exempel magnetundersökning) görs under narkos för mindre barn. Vid vissa neurofysiologiska undersökningar (t.ex. EEG-undersökning) är det viktigt att utföra undersökningen under naturlig sömn.

Barnet ska ledsagas av en förälder eller annan vuxen som kan ombes hjälpa till under undersökningen. Under vissa undersökningar ska barnet vara orörligt. För vissa undersökningar, bland annat röntgenundersökningar, är det viktigt att beakta att ledsagaren inte får vara gravid.

Se videon: Ultraljudsundersökning av barn. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Se videon: EEG-undersökning av barn. Videon är producerad av ÅUCS och har undertexter på finska.

Se videon: Omfattande sömnpolygrafi hos barn.Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Se videon: En guide för barn och deras anhöriga som ska genomgå en undersökning av gommens funktion. Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska.

Uppdaterad 10.3.2023