Gå till sidans innehåll

Undersökningar när du är gravid

Blodgrupps- och antikroppsscreening samt glukosbelastningsprover utförs vid laboratorier under graviditeten. Beroende på syftet på undersökningen varierar bilddiagnostikmetoden från fall till fall.

Laboratorieundersökningar

Alla gravida genomgår blodgrupps- och antikroppsscreening under graviditeten. Med hjälp av screening av ett blodprov som tas redan i början av graviditeten försöker man hitta de mammor vars barn riskerar att insjukna i hemolytisk sjukdom som foster eller nyfödda, det vill säga ett tillstånd där fostrets eller det nyfödda barnets röda blodkroppar förstörs.

Provet tas på alla mammor som besökt rådgivningen under graviditetsveckorna 8–12. Vid behov tas ytterligare prover senare under graviditeten.

Under graviditeten görs även ett tvåtimmars glukosbelastningsprov på nästan alla gravida. Med glukosbelastningsprovet kan man upptäcka graviditetsdiabetes. Mödrarådgivningen ger en remiss och anvisningar för glukosbelastningsprovet som tas i laboratoriet. Vid glukosbelastningsprovet tas ett tolvtimmars fastesockerprov och dricks en lösning innehållande 75 gram glukos. En och två timmar efter att lösningen har druckits tas ett blodsockerprov.

Normalt kan laboratorieundersökningar göras under graviditeten utan några begränsningar.

Bilddiagnostiska undersökningar

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den behandlande läkaren eller senast när du kommer till undersökningsenheten. Läkaren som skickar dig till undersökningen och vid behov läkaren som ansvarar för den bilddiagnostiska undersökningen beslutar vilken bilddiagnostikmetod som lämpar sig i ditt fall.

Ultraljudsundersökningar görs även på gravida. Ultraljudsundersökningar för uppföljning av graviditeten görs på mödrarådgivningen.

En graviditet hindrar inte att röntgenbilder tas utanför bukområdet, eftersom stråldosen som fostret får är obetydlig.

Om en röntgen- eller datortomografiundersökning av buken eller bäckenet görs, överväger läkaren som gör undersökningen alltid situationen från fall till fall. När det är möjligt försöker man vanligtvis använda en annan undersökningsmetod. Om du ska genomgå en röntgen- eller datortomografiundersökning av buk- eller bäckenområdet ska du före undersökningen säkerställa att personalen som behandlar dig känner till din graviditet.

En magnetundersökning kan göras i alla faser av graviditeten om moderns sjukdom förutsätter undersökning. Under den tidiga graviditeten strävar man för säkerhets skull efter att undvika magnetundersökning, om den undersökta har en sjukdom eller ett besvär som kan undersökas senare utan att det medför problem.

Magnetkontrastämne rekommenderas inte under graviditeten, men beroende på vilken sjukdom modern har kan man efter övervägande även avvika från denna rekommendation. Vid amning föreligger inget hinder för användning av kontrastämne.

Isotop- och PET-undersökningar utförs endast i undantagsfall på gravida kvinnor.

Om du har några frågor om att komma på undersökning kan du alltid begära mer information av den behandlande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Uppdaterad 10.3.2023