Gå till sidans innehåll

Smärttröskelmätning

Smärttröskelmätningar används för att undersöka hudens känsel- och smärttröskel.

Smärttröskelmätningar är kompletterande undersökningar som utförs efter en undersökning av nerv-muskelfunktionen, dvs. ENMG.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Genom kvantitativ sensorisk testning (Quantitative Sensation Threshold Measurement) fastställer man tröskelvärdena för när man känner av kyla, värme, köldsmärta och värmesmärta på huden. Dessa hudförnimmelser förmedlas till det centrala nervsystemet via tunna sensoriska nervfibrer. QST-undersökningen används för att utreda sjukdomar och skador i det perifera nervsystemet. Testerna beskriver hela det sensoriska systemet från huden till hjärnbarken, och därför kan man också se nervskador som härrör från det centrala nervsystemet i smärttrösklarna.

Undersökningen går ut på att man sätter en liten termistorplatta på din hud och kyler ner eller värmer upp plattan. Du trycker på en knapp så snart du känner att det blir varmt eller kallt på huden. Därefter kyler man ner eller värmer upp termistorn ytterligare, och du trycker på knappen igen när det gör ont. Temperaturerna registreras som trösklar för när man känner av kyla, värme, köldsmärta och värmesmärta. Mätningarna upprepas.

Mätning av vibrationströsklar används för att undersöka funktionen hos de tjocka sensoriska nervfibrerna. Vid undersökningen sätter man en vibrerande sensor på din hud. När vibrationen ökar i styrka talar du om när du känner av vibrationen för första gången. Denna styrka registreras som vibrationströskel.

Uppdaterad 10.3.2023