Gå till sidans innehåll

Undersökning av förmågan att hålla sig vaken

Med en undersökning av förmågan att hålla sig vaken (MWT, Maintenance of Wakefulness Test) utreder man din förmåga att hålla dig vaken i monotona situationer.

Syftet med undersökningen

Testet för förmågan att hålla sig vaken används till exempel för att utreda dina möjligheter att få eller behålla körkortet om du har en sjukdom som orsakar trötthet under dagen, till exempel sömnapné eller narkolepsi.

Om du redan har körkort kan man, utöver testet för förmågan att hålla sig vaken, även bedöma din körförmåga med en hälsobaserad bedömning av körförmågan, som bedömer din förmåga att hålla dig vaken under monoton långkörning på landsväg. Om du istället ansöker om körkort finns det inget alternativ till testet.

Undersökningens gång

Före undersökningen får du en sömndagbok där du i flera dagar ska anteckna när du sover och när du är vaken. Sov så regelbundet som möjligt veckan före undersökningen. Lägg dig i god tid kvällen före undersökningen så att du är pigg på undersökningsdagen.

Under testet för förmågan att hålla dig vaken ska du hålla dig vaken i 40 minuter medan du sitter still i en vilstol med ögonen öppna i ett svagt upplyst rum. Du får fyra försök under dagen (kl. 8–15) med två timmars mellanrum. Om du somnar under testet väcks du senast efter 1,5 minuter.

En frisk person håller sig vaken i genomsnitt i cirka en halvtimme i testet, men det varierar stort. 5 procent av alla friska människor somnar på mindre än 13 minuter.

Man har föreslagit till exempel 20 minuter och 33 minuter som en tillräcklig gräns för säker bilkörning. För yrkesmässig körning har man rekommenderat en gräns på upp till 40 minuter, dvs. att man håller sig vaken genom alla försök.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023