Gå till sidans innehåll

OSLER-test

OSLER-testet är en undersökning av förmågan att hålla sig vaken som baseras på beteendet. Det används för att mäta om du kan hålla dig vaken i monotona situationer.

Syftet med undersökningen

OSLER används vanligtvis för att ta reda på om du fortfarande kan köra bil även om du har en sjukdom som orsakar trötthet under dagen, som sömnapné eller narkolepsi.

Undersökningens gång

Under OSLER-testet sitter du lugnt på en stol i svagt upplyst rum och försöker hålla dig vaken i 40 minuter. Du tittar framåt på en apparat med en liten lampa som tänds var tredje sekund. Din uppgift är att trycka på knappen på den handhållna apparaten när lampan tänds. Du kommer att göra tre sådana 40-minuterstest under dagen.

En sjukskötare övervakar din prestation via en videolänk från ett annat rum. Om du inte trycker på knappen under sju på varandra följande ljusblinkningar anses du ha somnat och testet avslutas.

Det normala testresultatet är att du genom att trycka på knappen håller dig vaken och inte somnar under testerna.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 8.3.2023