Gå till sidans innehåll

Undersökning av nerv-muskelfunktionen, ENMG, då patienten är ett barn

Om muskel- eller nervsjukdom misstänks hos ett barn kan man använda nerv-muskelfunktions-ENMG för att utreda det.

ENMG-undersökningen kan även komma till nytta när man utreder bättringsprognosen vid nervskador. Barnet kan uppleva undersökningen som spännande, men undersökningen hjälper läkaren att förstå hur nerverna och musklerna fungerar.

Undersökningsapparaten ger små impulser som mäter nervaktiviteten. Samtidigt kan man få patientens tumme att vifta av sig själv eller få foten att sparka.

Vid en muskelundersökning förs en tunn nålgivare in i muskeln för att mäta den signal som muskeln producerar. Signalen hörs som ett knarrande och skrapande även för den som undersöks.

Uppdaterad 10.3.2023