Gå till sidans innehåll

Belastningsprov

Belastningsprov används för att undersöka hjärtsjukdomar samt hjärtats blodcirkulation och lungornas funktion under belastning.

Beroende på undersökningen och situationen använder man en motionscykel, ett löpband eller en handvev.

Olika belastningsprov är bland annat:

 • kliniskt belastningsprov

 • spiroergometri

 • belastningsmätning av blodcirkulationen i de nedre extremiteterna (ABI-belastning)

 • belastningsultraljud

Under belastningsprovet följer man blodtrycket och EKG, dvs. elektrokardiogram. Man kan göra mätningar före, under och efter belastningen. Belastningen ökas gradvis. Undersökningen utförs alltid under övervakning och läkaren är närvarande under undersökningen. Enheten som utför undersökningen ger närmare anvisningar om hur du förbereder dig inför undersökningen.

Se videon: Belastningsprov. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Ett kliniskt belastningsprov används för att utreda andnings- och cirkulationsorganens funktion och för att mäta den fysiska prestationsförmågan. Undersökningen utförs med en standardiserad metod där du trampar på en cykel mot en gradvis ökande belastning tills du är utmattad. Samtidigt övervakar man ditt EKG och din puls, mäter ditt blodtryck och lyssnar på dina lungor och ditt hjärta.

Ett kliniskt belastningsprov används bland annat för att utreda:

 • kranskärlssjukdom

 • hjärtrytmrubbningars beteende

 • fysisk prestationsförmåga

Undersökningen tar cirka en timme, inklusive 5–15 minuters belastning. Läkaren och en sjukskötare är närvarande under hela undersökningen.

Om du till exempel får kraftig bröstsmärta eller om man upptäcker något avvikande på ditt EKG under undersökningen avbryter man den.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Belastningsprovet utförs i övrigt på samma sätt som det kliniska belastningsprovet, men under belastningen sätter man en mask på ditt ansikte för att mäta syre- och koldioxidhalterna i din utandningsluft och dina andningsvolymer. Samtidigt följer man ditt EKG och blodtryck. I början och slutet av undersökningen kan man också göra utblåsningsprov som mäter lungornas funktion.

Spiroergometri används bland annat för att undersöka:

 • orsaker till symtom som begränsar prestationsförmågan

 • andnöd vid ansträngning

 • fysisk kondition före en operation

 • arbetsförmåga

Undersökningen tar cirka 1,5 timme, inklusive 5–15 minuters belastning. Om du till exempel får kraftig bröstsmärta eller om man upptäcker något avvikande på ditt EKG under undersökningen avbryter man den.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Belastningsmätning av blodcirkulationen i de nedre extremiteterna används för att utreda förekomsten och svårighetsgraden av störningar i blodcirkulationen i de nedre extremiteterna och effekterna av behandlingen. Man mäter blodtrycket i patientens armar och ben när patienten ligger på rygg på undersökningssängen. Efter vilomätningen går patienten på ett gåband, varefter man upprepar blodtrycksmätningarna. Undersökningen tar cirka en timme.

ABI-belastningen används för att undersöka bland annat:

 • fönstertittarsjuka, dvs. klaudikation

 • benartärsjukdom

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

En ultraljudsundersökning av hjärtat ger information om hjärtats uppbyggnad och funktion. Med hjälp av en ultraljudsapparat kan man i detalj undersöka hjärtrummen, hur hjärtrummens väggar rör sig, klaffarnas uppbyggnad och deras funktion.

Ett belastningsultraljud används för att undersöka bland annat:

 • kranskärlssjukdom

 • hjärtsjukdomar

 • patienter med hjärtinfark

Belastningstestet utförs på samma sätt som det kliniska belastningsprovet. Du kommer också att genomgå en ultraljudsundersökning i vila, under och efter belastningen. Under belastningen följer man ditt tillstånd, eventuella symtom, EKG, blodtryck och andning. Undersökningen tar cirka 1,5 timme.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023