Gå till sidans innehåll

Blodprov

Blod är det vanligaste laboratorieprovet, eftersom blodprov ger mycket information om hur kroppen fungerar.

Blodprov används för att diagnostisera, följa upp behandlingen av och screena för ett stort antal sjukdomar. Typiska saker som man kan utreda med ett blodprov är olika typer av inflammationer, antal blodkroppar, blodsjukdomar samt leverns, njurarnas, de endokrina organens (till exempel hypofysen, sköldkörteln, bukspottkörteln) och hjärtats funktion.

När man tar ett blodprov kan man också ta ett elektrokardiogram, dvs. EKG, eller ett urinprov på samma gång om det har begärts. Man kan också ta andra blodprov i samband med ett glukosbelastningsprov. I sådana fall bokar man en tid via tjänsten Glukosbelastning. Övriga blodprov tas innan glukosbelastningsprovet inleds.

Många faktorer före provtagningen påverkar resultaten av laboratorieproven. Därför är det viktigt att du förbereder dig inför provtagningen enligt de anvisningar som du fått av din läkare eller sjukskötaren. Meddela provtagaren om du inte har följt anvisningarna.

Fastande eller provtagning vid en bestämd tidpunkt

De flesta laboratorieundersökningar kräver inte att man fastar eller att man gör dem vid en viss tidpunkt på dagen och provet kan tas när som helst under laboratoriets öppettider.

Läs i patientanvisningen som du fick hur du ska förbereda dig inför undersökningen. För ett fasteprov ska du låta bli att äta i 10–12 timmar. Under fastan kan du dricka ett glas vatten.

En del laboratorieundersökningar kräver att proven tas vid en viss tidpunkt på dagen. Läkaren eller sjukskötaren ber dig komma till laboratoriet vid den angivna tiden för dessa undersökningar.

Vanliga faktorer som påverkar laboratorieundersökningarna

Många faktorer som kost, fysisk ansträngning, stress, kaffe, tobak, alkohol och läkemedel (inklusive naturprodukter och vitaminer) påverkar resultaten av laboratorieundersökningarna. Undvik rökning, alkohol och kraftig fysisk ansträngning ett dygn före blodprovstagningen.

Innan du tar ett blodprov rekommenderas du sitta i lugn och ro i cirka 15 minuter för att låta blodcirkulationen balansera sig.

Laboratorieundersökningar och läkemedel

Du kan oftast ta dina läkemedel som vanligt, om du inte har kommit överens om något annat med din behandlande läkare. Om man behöver mäta halten av ett läkemedel i blodet ska du ta morgonens läkemedel först efter blodprovstagningen.

Blodprovet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket. Man kan ta prov i flera blodprovsrör på samma gång, beroende på vilka undersökningar som har begärts.

Ibland kan man också ta blodprovet från fingertoppen eller, hos spädbarn, från hälen. På sjukhuset kan en sjukskötare eller läkare också ta blodprovet från en kanyl som förts in i blodkärlet.

Efter provtagningen i venen rekommenderas man att sitta lugnt och trycka kontinuerligt på provtagningsstället i cirka fem minuter för att stoppa blödningen.

Blodprovstagning är en säker åtgärd. Den vanligaste biverkningen är att det bildas ett blåmärke på provtagningsstället på grund av att det uppstår en blödning under huden.

Uppdaterad 10.3.2023