Gå till sidans innehåll

Undersökningens faser

Kommer du för en laboratorie- eller bilddiagnostisk undersökning? Det kan vara bra att veta mer i detalj vilka faser som är förknippade med undersökningen.

Läs patientanvisningarna i god tid före undersökningen. Där hittar du viktig information och mer detaljerade anvisningar om undersökningar inom ditt sjukvårdsdistrikt . Din läkare berättar mer om resultaten.

För laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar inom offentliga tjänster behöver du alltid en remiss från en läkare. Din remitterande läkare och din vårdenhet känner till och ger dig råd om hur du ska gå till väga med din remiss.

Laboratorieundersökningarna görs alltid enligt vårdenhetens anvisningar. Remissen har gjorts för den dag som ligger närmast den dag då proverna ska tas. Beroende på systemet kan en laboratorieremiss förbli i kraft från sex månader till ett år. Det är dock viktigt att du deltar i undersökningarna enligt anvisningarna från din vårdenhet för att säkerställa att din sjukdom diagnostiseras, behandlas och följs upp på ett smidigt sätt.

Det finns ingen officiellt fastställd giltighetstid för röntgenremisser. I praktiken anses tidsfristen vanligtvis vara ett år. Det är dock viktigt för tolkningen av röntgenbilder att remissen innehåller aktuell information om patientens tillstånd. För sällsynta kontroller (t.ex. vissa cancerkontroller) gäller remissen för intervallet mellan kontrollerna om inte ditt tillstånd förändras.

Med en remiss från en privat aktör inom den privata hälso- och sjukvården är det vanligtvis möjligt att komma till laboratorieundersökningar inom den offentliga sektorn, men i regel inte till bilddiagnostiska undersökningar.

Du kommer till laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar antingen med eller utan tidsbokning Om du får komma till undersökningen utan tidsbokning, får du anvisningar för detta. För tidsbokningens del varierar praxisen mellan olika städer, verksamhetsställen och undersökningar.

Till vissa undersökningar kan du själv boka tid på webben eller per telefon. Alternativt kan den remitterande enheten eller undersökningsenheten boka en tid åt dig och meddela den till dig per brev.

Praxisen vid olika sjukhus och hälsocentraler varierar beträffande bland annat parkering, skyltar och öppettider. I regel beskrivs dessa praktiska saker på webbplatsen för ditt eget sjukvårdsdistrikt eller i ankomstanvisningen som du får hem tillsammans med kallelsebrevet.

Du anmäler dig på olika sätt på olika sjukhus. Det kan finnas flera informations- eller anmälningsdiskar. Vissa laboratorie- och bilddiagnostikställen har självanmälningsautomater.

Laboratorie- och de bilddiagnostiska undersökningarna utgör en väsentlig del av diagnostiseringen, behandlingen och uppföljningen av många sjukdomar.

På ditt sjukvårdsdistrikts webbplats och i Hälsobyns Undersökningshus hittar du mycket bra och konkret information om olika undersökningar. För undersökningarna har det också utarbetats olika patientanvisningar, som ger dig mer detaljerad information: hur du förbereder dig, vad som sker vid undersökningen och hur du får resultaten.

Läs alltid noggrant igenom de patientanvisningar som du får i god tid före undersökningen.

Det krävs specialkompetens för att tolka laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar. Den som utför undersökningen eller tar ett prov är oftast inte samma person som tolkar och analyserar provet eller bilden.

Resultaten skickas till den läkare som skickade dig till undersökningen. De flesta resultaten av laboratorieundersökningar skickas utan separata utlåtanden. Tolkningen av resultaten av laboratorieundersökningarna beror på orsaken till att din läkare har skickat dig till undersökningarna. Ofta bedöms resultaten i förhållande till referensgränserna för undersökningen (”normalvärden”), men det finns även situationer där tolkningen är mer komplex och förutsätter övervägande från den läkare som beställt undersökningen.

Radiologen, dvs. röntgenläkaren, ger alltid ett utlåtande om bilddiagnostiska undersökningar.

Läkaren eller skötaren kommer överens med dig om hur du får veta undersökningsresultaten: på mottagningen, per brev, per telefon eller elektroniskt på Mitt Kanta. När läkaren eller skötaren remitterar dig till undersökning kan du fråga om resultaten kommer in på Mitt Kanta.

I vårdplanen registreras uppgifter om alla dina hälsoproblem och den vård, de undersökningar och den medicinska rehabilitering som planerats för dig. Vårdplanen upprättas av den behandlande läkaren. Vid behov deltar läkare inom olika specialiteter i upprättandet av den, även beträffande laboratorieundersökningar och bilddiagnostik.

Om du inte har fått information om en mottagnings- eller telefontid ska du kontakta den vårdenheten.

Uppdaterad 10.3.2023