Gå till sidans innehåll

Om stråldoser

Olika strålningsundersökningar medför olika stora stråldoser, vilka kan anges som till exempel effektiv dos, vars enhet är sievert (Sv).

Strålningsundersökningar medför i regel doser i storleksordningen tusendels sievert (mSv, millisievert) eller mindre. Stråldosen kan användas till exempel för att jämföra de genomsnittliga doser som olika undersökningar medför.

Den effektiva dosen kan också uttryckas som den period under vilken en finländare i genomsnitt får samma dos från alla strålkällor. Dosen kan också jämföras med den extra stråldosen under en flygning. En fyra timmars flygning på 10 kilometers höjd ger till exempel en dos på 0,02 mSv.

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, Vilka doser medför strålningsundersökningar? Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska.

Genomsnittliga stråldoser från undersökningar

Tabellen nedan ger dig information om genomsnittliga stråldoser från undersökningar hos vuxna. För barn är doserna avsevärt mindre än de som anges i tabellen.

Uppgifterna gäller för en genomsnittlig representant för den vuxna befolkningen. Vilken stråldos en enskild individ får påverkas bland annat av personens storlek och vilken bilddiagnostiksteknik som används.

Doserna varierar mycket mellan olika strålningsåtgärder. Vid isotopundersökningar påverkas stråldosen av det radioaktiva läkemedel som är specifikt för undersökningen samt den givna aktivitetsmängden.

Vanlig knäröntgen medför en stråldos på 0,01 mSv, vilket är hälften av den dos som fås vid en thoraxbild bakifrån. En knäundersökning orsakar den naturliga bakgrundsstrålning som man får i Finland under en dag och som vi alltså i varje fall utsätts för dagligen.

Undersökning

Effektiv dos (mSv)1

Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen2

Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning3

Extremitet, t.ex. knä

<0,01

under 1

under 1 dag

Näsans bihålor

<0,01

under 1

under 1 dag

Lunga (PA-bild = tagen från ryggsidan)

0,01

1

1 dag

Lunga (PA- och sidobild)

0,06

6

3 dagar

Höft (AP och genomgående)

0,1

10

6 dagar

Mammografi (2 projektioner av båda brösten)

0,5

50

1 månad

Ländryggrad (PA och sidobild)

0,3

30

19 dagar

Mage (PA-bild)

0,2

20

12 dagar

Strålningsexponeringen i tabellen är genomsnittliga stråldoser som uppgetts av OYS Kuvantaminen. Beräkningen av stråldoserna för undersökningarna baseras på ICRP-rapporter. Exponeringen för strålning varierar från patient till patient.

Begreppsdefinitionerna som används i tabellen:

1 Effektiv dos: storhet som anger den totala hälsomässiga skadan orsakad av joniserande strålning med beaktande av organ som är känsliga för strålning

2 PA-thoraxbild: thoraxröntgen tagen från ryggsidan

3 Finländarnas genomsnittliga exponering för strålning är 5,9 mSv (STUK, beräknat på basis av 2018 års uppgifter).

Undersökning

Effektiv dos (mSv)1

Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen2

Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning3

Tandröntgen (intraoral)

0,01

1

1 dag

Panoramatomografi

0,01

1

1 dag

Strålningsexponeringen i tabellen är genomsnittliga stråldoser som uppgetts av OYS Kuvantaminen. Beräkningen av stråldoserna för undersökningarna baseras på ICRP-rapporter. Exponeringen för strålning varierar från patient till patient.

Begreppsdefinitionerna som används i tabellen:

1 Effektiv dos: storhet som anger den totala hälsomässiga skadan orsakad av joniserande strålning med beaktande av organ som är känsliga för strålning

2 PA-thoraxbild: thoraxröntgen tagen från ryggsidan

3 Finländarnas genomsnittliga exponering för strålning är 5,9 mSv (STUK, beräknat på basis av 2018 års uppgifter).

Undersökning

Effektiv dos (mSv)1

Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen2

Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning3

CBCT-undersökning av sinus

0,07

7

4 dagar

Sinus

0,3

30

19 dagar

Huvud

1,8

180

4 månader

Lungor

5,0

500

10 månader

Ländryggrad

12,1

1200

2 år

Mage

9,3

900

1 år 7 månader

Strålningsexponeringen i tabellen är genomsnittliga stråldoser som uppgetts av OYS Kuvantaminen. Beräkningen av stråldoserna för undersökningarna baseras på ICRP-rapporter. Exponeringen för strålning varierar från patient till patient.

Begreppsdefinitionerna som används i tabellen:

1 Effektiv dos: storhet som anger den totala hälsomässiga skadan orsakad av joniserande strålning med beaktande av organ som är känsliga för strålning

2 PA-thoraxbild: thoraxröntgen tagen från ryggsidan

3 Finländarnas genomsnittliga exponering för strålning är 5,9 mSv (STUK, beräknat på basis av 2018 års uppgifter).

Undersökning

Effektiv dos (mSv)1

Antal PA-thoraxbilder som motsvarar dosen2

Motsvarande exponeringstid för bakgrundsstrålning3

Gammaundersökning av njurfunktion

0,7

70

1 månad

Gammaundersökning av benstomme

3,3

330

7 månader

Gammaundersökning av lungventilation och -perfusion

4,7

470

9 månader

SPECT (bCit) av hjärnreceptorer

4,6

460

9 månader

PET-CT-undersökning av ämnesomsättningen i hela kroppen

7,8

780

1 år 4 månader

Gammaundersökning av bisköldkörtel

14,3

1400

2 år 5 månader

Strålningsexponeringen i tabellen är genomsnittliga stråldoser som uppgetts av OYS Kuvantaminen. Beräkningen av stråldoserna för undersökningarna baseras på ICRP-rapporter. Exponeringen för strålning varierar från patient till patient.

Begreppsdefinitionerna som används i tabellen:

1 Effektiv dos: storhet som anger den totala hälsomässiga skadan orsakad av joniserande strålning med beaktande av organ som är känsliga för strålning

2 PA-thoraxbild: thoraxröntgen tagen från ryggsidan

3 Finländarnas genomsnittliga exponering för strålning är 5,9 mSv (STUK, beräknat på basis av 2018 års uppgifter).

Uppdaterad 10.3.2023