Gå till sidans innehåll

Mammografi och andra undersökningar av bröstkörteln

Mammografi är en röntgenundersökning som kan användas för att undersöka knutor eller andra symtom i brösten.

Hos kvinnor som fyllt 35 år är klinisk mammografi den primära metoden för undersökning av bröstkörteln. I samband med mammografin kan man även göra en ultraljudsundersökning av bröstet.

För personer som inte fyllt 35 år undersöks bröstet alltid först med ultraljud och därefter bedömer man om fortsatta undersökningar behövs. Vid suspekta förändringar tas alltid ett vävnadsprov i samband med bilddiagnostiken under lokalbedövning.

Vid behov kan även magnetundersökning av bröstkörteln göras.

Mammografi används även för bröstcancerscreening av symtomfria kvinnor. Du kan läsa mer om det på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Om du har några frågor om screeningtidtabellen eller inbjudan ber vi dig kontakta hälsovårdstjänsterna i din hemkommun.

Du behöver inte förbereda dig inför en mammografi. Du kan äta och dricka som normalt före undersökningen och fortsätta att ta dina vanliga mediciner.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den behandlande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen.

Mammografin görs med en specialkonstruerad röntgenavbildningsapparat. Bröstet som avbildas pressas mellan två plattor för att det ska hållas på plats, detaljerna i bröstet ska synas bättre och strålbelastningen ska minska.

Kompressionen av bröstet kan kännas obehaglig men den varar bara så länge som bilden tas. Man kan ta bilder från olika håll.

Se videon: Vad är mammografi och vad händer vid undersökningen? Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Se videon: Vad händer under en magnetundersökning av bröstet och hur förbereder du dig inför undersökningen? Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska.

Mammografin förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. Efter en biopsi får du vid behov anvisningar för eftervård.

En röntgenläkare analyserar bilderna och ger ett utlåtande Den remitterande läkaren berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Svaret från en screening skickas hem per brev.

Vid mammografin används röntgenstrålar, men strålningsrisken är liten.

Om du är osäker på strålningen kan du alltid begära mer information av den behandlande läkaren eller personalen på undersökningsenheten.

Uppdaterad 10.3.2023