Gå till sidans innehåll

Reaktionspotential

Reaktionspotential är viktiga undersökningar inom neurologi och kan användas för att komplettera bilddiagnostiska metoder.

Reaktionspotential används för att mäta aktiviteten hos de sensoriska systemen och nervbanorna i det centrala nervsystemet genom att mäta responsen på olika impulser.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Syftet med en SEP-undersökning (Somatosensory evoked potentials, SEP) är att utreda funktionen hos de somatosensoriska banorna i nervsystemet. Den använder sig av små elektriska stötar som man ger till exempel i handleden och fotleden. Vid undersökningen fäster man sensorer på huden för att mäta hur nervimpulserna sprids längs nerver och nervbanor från stimulansplatsen till hjärnbarken.

Vid en VEP-undersökning (Visual evoked potentials) fäster man sensorer på huden på huvudet för att mäta den förändring i hjärnans elektriska aktivitet som orsakas av ett visuellt stimuli. Undersökningen ger information om hur synbanorna fungerar. Som stimulans kan man till exempel använda ett blinkande ljus eller ett föränderligt rutmönster.

ERG-undersökningar används för att utreda den elektriska aktiviteten i ögats näthinna. Ett blinkande ljus orsakar reaktioner i näthinnans receptorer. Dessa reaktioner mäts med hjälp av sensorer som påminner om kontaktlinser.

Hjärnstamsaudiometri, BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potential), används för att undersöka funktionen hos hörselbanorna i örat och hjärnstammen. Vid undersökningen mäter man reaktionerna på ljudstimulans som ges via hörlurar med hjälp av hörlurar och med sensorer som man fäster på huden på huvudet.

Vid en MEP-undersökning (Motor evoked potential) mäter man aktiviteten hos de motoriska nervbanorna. Stimulansen ges med en magnetspole. Spolen aktiverar hjärnbarken från utsidan av huvudet och nervrötterna i nacken och korsryggen. Aktiveringen får musklerna i händer och fötter att dras samman, vilket man mäter med hjälp av sensorer som man fäst på huden.

Med en CHEP-undersökning (Contact heat evoked potential, CHEP) mäter man de banor som förmedlar värmeförnimmelser. En varm stimulans ges på huden, och responsen i hjärnan registreras med hjälp av sensorer som fästs på huden på huvudet. Undersökningen används bland annat för att utreda sjukdomar och skador i det perifera nervsystemet.

Uppdaterad 10.3.2023