Gå till sidans innehåll

Magnetundersökning

Magnetundersökning ger detaljerade bilder utan strålning. Vid undersökningen utnyttjas ett starkt magnetfält och radiovågor som används för att avbilda vatten i olika former i kroppen.

Magnetundersökning är en undersökning som kan användas för att granska nästan alla kroppsdelar och vävnader. Magnetundersökningen förkortas MRI.

Detaljerna i undersökningen kan variera mellan olika enheter. Läs alltid den patientanvisning du får i god tid före undersökningen.

Se videon: Magnetundersökning. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Du får en patientanvisning som anger om du ska förbereda dig inför undersökningen. För en del av undersökningarna behövs inga förberedelser men för andra kan du ombes att exempelvis låta bli att äta.

Kom ihåg att fylla i förhandsuppgiftsblanketten och ta den med till undersökningen. Röntgenskötaren går igenom den med dig före undersökningen.

Om du har metall eller metalldelar i kroppen ska du på förhand kontakta den enhet som gör magnetundersökningen. Exempelvis pacemaker, protes, operationsclips inuti huvudet, granatsplitter eller läkemedelspump kan kräva specialplanering och -förberedelser av personalen för genomförandet av undersökningen.

Däremot förhindrar ledproteser eller metaller som fästs i benet vid ortopediska operationer i regel inte bilddiagnostik, men berätta om dem för personalen vid magnetundersökningsenheten. Fyllningar i tänderna och motsvarande material i munnen är trygga.

En magnetundersökning kan göras i alla faser av graviditeten om moderns sjukdom förutsätter undersökning. I början av graviditeten strävar man för säkerhets skull efter att undvika magnetundersökning. Beslutet om magnetundersökning för en gravid kvinna fattas av en läkare.

Ett magnetkontrastämne rekommenderas inte under graviditeten, men beroende på vilken sjukdom modern har kan man efter övervägande även avvika från denna rekommendation. Användningen av ett magnetkontrastämne bestäms av din läkare. Vid amning föreligger inget hinder för användning av kontrastämne.

Under magnetundersökningen ligger du på ett mjukt undersökningsbord. Undersökningsbordet förs in i bildtagningsröret så att det objekt som ska avbildas är mitt i röret. Bildtagningsrörets öppning är ca 60 eller 70 cm och det är öppet i båda ändar, väl upplyst och ventilerat. Du är antingen med huvudet eller fötterna först. Du har en ringklocka i handen för att kontakta en sjukskötare om du behöver det.

Röntgenskötaren använder magnetbildtagningsapparaten via en dator bakom ett fönster i ett rum bredvid. Skötaren ser dig hela tiden under bildtagningen. Du kan vid behov tala med skötaren via en mikrofon.

Under bildtagningen avger maskinen kraftigt knackande eller surrande ljud. Du får hörselskydd och eventuellt öronproppar. Via hörselskydden kan du lyssna på en radiokanal eller på en CD-skiva som du tagit med dig. Dessutom kan svängningar i magnetfältet orsaka små vibrationer. Det är viktigt att du är så avslappnad och orörlig som möjligt under bildtagningen.

Under undersökningen kan du få ett magnetkontrastmedel i en ven. Din läkare bestämmer kontrastämnets dos. Kontrastämnet gör det lättare att tolka bilderna. Magnetkontrastmedlet innehåller gadolinium (inte jod) och försvinner ur kroppen med urinen.

Det är mycket sällan man är allergisk mot magnetkontrastmedlet. Om du är osäker kan du fråga mer om detta av den remitterande läkaren eller personalen på magnetundersökningsenheten.

Magnetundersökningen tar i regel 20–30 minuter. En omfattande magnetundersökning kan ta upp till över en timme.

Cirka 10 procent av patienterna lider av klaustrofobi. Berätta för magnetundersökningsenheten om du har klaustrofobi och kom i god tid till undersökningen. I regel går allt väl vid bildtagningen om man fått bekanta sig med apparaten samt vid behov fått premedicinering. Kontakta vårdenheten i god tid före undersökningen för eventuell premedicinering. Du kan ta med dig en stödperson. Samma säkerhetsregler gäller för stödpersonen som för den som ska undersökas.

En magnetundersökning kräver ingen uppföljning och orsakar inga begränsningar i det normala livet. Alla kontrastämnen som använts i undersökningen lämnar kroppen via urinen.

Radiologen, det vill säga röntgenläkaren, undersöker bilderna och skriver sitt utlåtande Din behandlande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta vårdenheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Magnetundersökningen är smärtfri och några biverkningar har inte konstaterats. Magnetundersökning lämpar sig dock inte för alla: vissa implantat och främmande föremål i kroppen, till exempel pacemaker och metallsplitter kan förhindra bilddiagnostik eller förutsätta specialarrangemang.

Om du vet eller misstänker att du är gravid, ska du berätta om det för den behandlande läkaren eller senast när du kommer till undersökningen.

Magnetundersökning använder inte strålning och är en säker undersökningsmetod, även för barn, ungdomar och gravida kvinnor. Magnetapparaten fungerar och bilderna skapas med hjälp av magnetfält och radiovågor. Dessutom används undersökningsspolar för att samla in information från olika delar av kroppen. Magnetundersökning lämpar sig särskilt väl för undersökning av huvud, rygg, muskler, blodkärl och inre organ. Undersökningen tar mellan 20 minuter och mer än en timme, beroende på vilket område som undersöks.

De apparater som används i Finland har en effekt på 1,5 eller 3 Tesla. Tesla-enheten mäter magnetens dragningskraft, som för en 1,5 Teslas apparat är cirka 30 000 gånger starkare än jordens dragningskraft. Det bör också noteras att magnetapparaterna alltid är påslagna, de kan inte stängas av mellan undersökningar. Därför får inga föremål av metall eller föremål som kan brytas av magnetfältet tas med in i undersökningsrummet. Metallföremål är till exempel nycklar, metallglasögon, pennor, piercingar, smycken, hårnålar, saxar, verktyg m.m. Dessutom kan elektroniska apparater, smartklockor, telefoner, bankkort och liknande som arbetar med magnetremsor skadas av magneten. Därför bör de lämnas utanför undersökningsrummet i ett låst skåp eller fack.

När du kommer för en magnetundersökning ska du berätta för vårdpersonalen om du har en apparat ( till exempel pacemaker, hjärtfrekvensmätare, nervstimulator, hörapparat, smärtpump) eller ett metallchip (skärva eller hagel) i kroppen. Apparaten/metallen behöver inte nödvändigtvis leda till att undersökningen avbryts, men det kan krävas vissa förberedelser för att säkerställa att undersökningen lyckas. Att följa instruktionerna är mycket viktigt för säkerheten. Samma riktlinjer gäller för alla som är i rummet, även personal och ledsagare.

Om du använder ett läkemedels- eller nikotinplåster ska du ta bort det före magnetundersökningen. Undersökningen kan höja din kroppstemperatur, vilket kan leda till onödig absorption av den aktiva ingrediensen i plåstret. Inget kraftigt smink (vissa sminkprodukter kan innehålla metallpartiklar), magnetiska lösfransar eller ögonfranssmycken ska användas i ansiktet. Magnetundersökningsrummet är väl ventilerat, så långärmade, löst sittande kläder rekommenderas. Kontrollera att det inte finns någon metall i kläderna. Du kan också få pyjamas eller liknande sjukhuskläder på undersökningsstället.

Uppdaterad 10.3.2023