Gå till sidans innehåll

Nattlig andningsregistrering och sömnpolygrafi

Sömn- och vakenhetsundersökningar kan användas för att utreda andningsstörningar under sömnen, onormal trötthet under dagen eller, mer allmänt, olika sömnstörningar.

De vanligaste sömn- och vakenhetsmätningarna är:

  • nattlig andningsregistrering, dvs. nattlig undersökning av andningsstörningar

  • sömnpolygrafi

Nattlig andningsregistrering är ett sätt att ta reda på hur andningen fungerar under natten. Sömnpolygrafi används däremot för att undersöka olika typer av sömnstörningar. Båda undersökningar kan göras antingen hemma eller på sjukhus.

Nattlig andningsregistrering är en undersökning som görs under natten för att mäta andningen och benrörelserna under sömnen. Undersökningen görs vanligtvis hemma.

Nattlig andningsregistrering är ett sätt att utreda andningsstörningar under sömnen, dvs. hur andningen fungerar under natten. Läkaren kan misstänka sömnapné eller vill utreda orsakerna till kraftig trötthet under dagen. Förutom för sömnapné kan man även använda nattlig andningsregistrering för att undersöka restless legs syndrome.

Apparat för nattlig andningsregistrering hemma

Vid en nattlig andningsregistrering använder man en apparat som du ska använda under natten. Du måste hämta undersökningsapparaten på den plats som ni kommit överens om i förväg.

Personalen visar hur du använder apparaten och du får också anvisningar som du kan ta med dig hem. Samtidigt bestämmer ni när och hur du ska återlämna apparaten. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att du läser anvisningarna noggrant och följer dem.

På kvällen tar du på dig undersökningsapparaten innan du lägger dig och sover med den som vanligt. Det kan hända att man fäster en del av sensorerna redan när du hämtar apparaten.

Sensorer och mätning

Apparaten för nattlig andningsregistrering har olika sensorer som mäter andningsluftflödet i näsan och munnen, andningsrörelserna i bröstkorgen och diafragman, pulsfrekvens, snarkning, sömnposition och benrörelser.

Undersökningen är smärtfri och ofarlig. Det finns dock en risk att du inte kan sätta på dig apparaten hemma eller att någon av sensorerna lossnar under natten, vilket kan leda till en ofullständig undersökning.

Viktig fortsatt vård

Läkaren skriver ett utlåtande baserat på mätresultaten/undersökningen. Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och om nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Kom ihåg att själva undersökningen inte botar symtomen. Efter undersökningen ska du vid behov följa din läkares anvisningar (CPAP-behandling, viktminskning).

Se videon: Nattlig andningsregistrering. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Se videon: Nattregistrering. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

En omfattande sömnpolygrafi används för att undersöka olika sömnstörningar. Sådana är till exempel andningsstörningar under sömnen, periodiska ofrivilliga benrörelser på natten, störningar i REM-sömnen, upplevd störning i sömnens varaktighet och sjukligt sömnbehov, som narkolepsi och hypersomni.

Undersökningen utförs antingen hemma eller på sjukhusets avdelning för klinisk neurofysiologi. Om undersökningen utförs i hemmet fäster man apparaten på dig vid enheten för klinisk neurofysiolog före undersökningen. Samtidigt får du anvisningar om hur du ska använda apparaten och anvisningar som du kan ta med dig hem.

Mätare ger en mängd olika slags information

Före undersökningen ger din behandlande läkare och undersökningsenheten dig anvisningar om hur du ska förbereda dig. Vissa läkemedel påverkar till exempel sömnens struktur, så du kan behöva trappa ned dem före undersökningen.

Vid en sömnpolygrafiundersökning mäter man EEG, dvs. hjärnans elektriska aktivitet, ögonrörelserna, muskelspänningen, andningsluftflödet, andningsrörelserna i bröstkorgen och diafragman, blodets syrehalt, pulsfrekvens, snarkning, sömnposition och benrörelser.

Den relativa andelen sömnstadier, antalet uppvaknanden och sömncykler ger också information om sömnkvaliteten.

Undersökningen är smärtfri och stör inte sömnen nämnvärt. Sensorerna som mäter hjärnans elektriska aktivitet fästs på huden på huvudet med ett vattenlösligt medel som kan bli kvar i håret efter undersökningen. Medlet försvinner dock senast vid nästa hårtvätt.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Ska ditt barn genomgå en omfattande sömnpolygrafi?

Videon förklarar ur ett barns synvinkel vad en omfattande sömnpolygrafi innebär, hur undersökningen går till och vad som händer. Videon spelades in på HUS Nya Barnsjukhus i Helsingfors. Läs dessutom alltid igenom patientbroschyren som du får med videon.

Se videon: Omfattande sömnpolygrafi hos barn. Videon är producerad av HUS och har undertexter på finska, svenska och engelska.

Uppdaterad 10.3.2023