Gå till sidans innehåll

Provtagning av barn

När du kommer till laboratorieundersökningar med ett barn är det bra att i förväg diskutera saken med barnet. Barnets nervositet kan lindras om det vet vad som sker i laboratoriet eller hur provtagningen går till.

En provtagning i ett laboratorium kan vara en spännande eller rentav skrämmande upplevelse för ett barn, särskilt om barnet saknar tidigare erfarenhet av det. Därför är det viktigt att berätta ärligt om det kommande laboratoriebesöket för barnet, så att barnet kan ställa de frågor han eller hon funderar över till en vuxen.

Det är lika viktigt att barnet förbereder sig inför ett laboratorietest som vuxna för att undersökningsresultaten ska vara tillförlitliga. Därför är det viktigt att noga iaktta givna anvisningar.

Man kan använda en bedövningskräm på det planerade injektionsstället för barn. Syftet är att minska den smärta som nålsticket medför. Bedövningskrämer finns att köpa på apotek.

Det är bra om barnet har en ledsagare med sig till provtagningen i laboratoriet. En bekant och trygg ledsagare ger barnet en trygghetskänsla i den nya situationen. Ledsagarens hjälp kan även behövas till exempel för att hålla barnets arm på plats och distrahera barnet.I vissa situationer kan det vara bra för barnet att sitta i knät på en ledsagare i provtagningsstolen, eftersom närvaron av ledsagaren ger barnet en känsla av trygghet. Närhet minskar också känslan av smärta.

Uppdaterad 10.3.2023