Gå till sidans innehåll

Säker användning av strålning

Användningen av strålning måste uppfylla vissa grundläggande principer för att den ska vara tillåten. Användningen av strålning vid bilddiagnostik övervakas också.

Fysiker kvalitetssäkringstestar CT-apparaten

Läkare och vårdpersonal som utför strålningsundersökningar iakttar följande strålskyddsprinciper:

  • Varje undersökning som använder joniserande strålning övervägs på ändamålsenligt sätt så att den erhållna nyttan är större än en eventuell skada.

  • Vid övervägningen beaktas även eventuella alternativa bilddiagnostiska undersökningar som inte använder strålning (till exempel ultraljuds- och magnetundersökning).

  • Undersökningen utförs med en så liten stråldos som behövs för att tillräcklig information ska erhållas.

Dessutom undviks onödiga upprepade undersökningar.

Vid bilddiagnostikenheterna övervakar den organisation som har ansvaret för strålsäkerheten och olika experter användningen av strålning. Strålsäkerhetscentralen STUK svarar för övervakningen på nationell nivå.

Se videon: Strålsäkerhetens ABC, Ombesörjande av säkerheten vid strålningsundersökningar. Videon är producerad av OYS och har undertexter på finska och svenska.

Uppdaterad 10.3.2023