Gå till sidans innehåll

Specialiteter inom laboratorieundersökningar

På den här sidan hittar du mer information om specialiteterna inom laboratorieundersökningar.

Laboratorieundersökningar inom klinisk kemi och hematologi har en central roll för diagnostisering, uppföljning och riskbedömning av sjukdomar.

Grundläggande klinisk kemisk analys omfattar bland annat undersökningar av vätske- och elektrolytbalans, lever- och njurfunktion, inflammationsmarkörer och kemiska undersökningar av urinen. Dessutom undersöker man hormoner, läkemedel och tumörmarkörer samt ämnesomsättningssjukdomar.

Hematologiska undersökningar omfattar bland annat blodstatusundersökningar, morfologi av blod- och benmärgsceller, diagnostisering av hematologisk cancer (till exempel leukemi), koagulationsundersökningar och blodtransfusionsundersökningar.

Vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi utför man laboratorieundersökningar inom bakteriologi, virologi, infektionsserologi, autoimmuna sjukdomar, mykologi och parasitologi. Man utreder till exempel om sjukdomen orsakas av en bakterie, en svamp eller ett virus.

Vid patologiska laboratorier undersöker man cell- och vävnadsprov. Vävnadsprov, till exempel hud-, tumör- och endoskopiprov, förbereds i histologilaboratoriet för mikroskopering på ett objektglas.

Patologen ger ett utlåtande om det undersökta provet. Cellprov, till exempel urin- och upphostningsprov samt gynekologiska cellprov, dvs. Papa-prov, förbereds i cytologilaboratoriet på ett objektglas som granskas av en förkontrollant, varefter en patolog lämnar ett utlåtande.

Laboratoriet för klinisk genetik fokuserar på diagnostik av genetiska sjukdomar, utredning av sjukdomsärftlighet i släkten och rådgivning.

Genetiklaboratoriet har till uppgift att genom laboratorieundersökningar av den mänskliga arvsmassan bidra till diagnostik och uppföljning av patientens sjukdom eller benägenhet och i allt större utsträckning till valet av rätt och individuell läkemedelsbehandling.

Uppdaterad 10.3.2023