Gå till sidans innehåll

Undersökningar där strålning används

I vissa bilddiagnostiska undersökningar utnyttjas strålning. Dessa så kallade strålningsundersökningar är röntgenundersökningar och isotopundersökningar.

Dessutom används strålning som hjälp vid vissa vårdrelaterade åtgärder.

Strålningsundersökningar kan användas på flera olika sätt för att undersöka och främja människors hälsa. Undersökningarna kan vara nödvändiga med avseende på sjukdomsbestämning eller vård och de kan inte alltid ersättas med strålningsfria alternativ, såsom ultraljuds- eller magnetundersökning.

Före strålningsundersökningen

Läkaren som begär undersökningen och personalen vid bilddiagnostikenheten säkerställer alltid på förhand att du behöver strålningsundersökningen. Då är nyttan av strålningen större än en eventuell skada.

Som patient har du rätt att i förväg få information om en planerad strålningsundersökning eller en strålningsåtgärd. Dessutom har du rätt att få tillräckligt tydlig information om den eftersträvade nyttan och de skador som strålningen eventuellt medför.

Informationen ska ges på ett sådant sätt att du tillräckligt väl förstår innehållet. Då kan du delta i planeringen av din vård. Du får svar på dina frågor av en yrkesmänniska – antingen den läkare som remitterar dig till undersökningen eller av personalen på bilddiagnostiksenheten.

Det är viktigt att du förstår varför strålningsundersökningen behövs och vilken nytta den förväntas ge.

Uppdaterad 10.3.2023