Gå till sidans innehåll

EKG – elektrokardiogram

EKG används för att utreda hjärtats elektriska aktivitet och hjärtsymtom. Det är en av de vanligaste undersökningarna.

EKG (elektrokardiografi) är en bred undersökning som är ett ovärderligt verktyg för att upptäcka hjärtsjukdomar och lätt att utföra. Ett vilo-EKG utförs alltid när det finns minsta lilla behov av att undersöka hjärtat. Ett EKG mäter de elektriska impulser som styr hjärtats sammandragningar. Du behöver inte förbereda dig inför undersökningen i förväg.

EKG används för att undersöka bland annat:

  • hjärtrytmrubbningar, till exempel extra hjärtslag, förmaksflimmer

  • benägenhet för hjärtrytmrubbningar

  • ärrbildning efter gamla hjärtinfarkter, grenblock och utvidgnings- och belastningsfenomen i olika delar av hjärtat

  • akut hjärtinfarkt

Olika typer av EKG-undersökningar är bland annat:

  • Vilo-EKG

  • Långtidsregistrering (Holter-undersökning) med EKG

  • Symtom-EKG

Vilo-EKG är en mycket vanlig undersökning som, precis som namnet antyder, görs i vila. Självhäftande elektroder fästs på huden på bröstkorgen, armarna och benen för att registrera EKG-kurvan, som kan påverkas av rytmrubbningar och andra hjärtsjukdomar. Under undersökningen ligger du på rygg på undersökningssängen, avslappnad och orörlig. Undersökningen tar cirka fem minuter och är helt säker och smärtfri.

För mer information om Holter-undersökningen och symtom-EKG, se avsnittet Långtidsregistrering i Undersökningshuset.

Läkaren som remitterade dig till undersökningen informerar dig om resultaten och nästa steg i vården. Kontakta den behandlande enheten om du inte har fått någon mottagnings- eller telefontid.

Uppdaterad 10.3.2023