Gå till sidans innehåll

Använd Undersökningshuset i ditt patientarbete

På den här sidan hittar du tips på hur du kan använda Undersökningshuset på bästa sätt i ditt arbete.

Undersökningshuset erbjuder stöd och aktuell information om laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar. Du kan hänvisa patienten att titta på några av de många korta videoklippen i huset för att få en god uppfattning om hur undersökningen går till. Du bör påminna patienten om att detaljerna i undersökningarna kan variera från region till region. Det är viktigt att läsa patientanvisningarna från vårdgivaren i god tid före undersökningen.

Patienterna är ofta nervösa inför olika undersökningar, särskilt om det är första gången de ska genomgå den. Många vuxna, unga och barn är rädda för sprutor, och klaustrofobi är ett ganska vanligt problem bland befolkningen. Gravida kvinnor undrar dessutom ofta om de till exempel kan genomgå bilddiagnostiska undersökningar. I avsnittet Nervös inför undersökningen? hittar patienten information om dessa ämnen.

Barnet känner sig ofta mindre nervöst om det vet vad som kommer att hända i laboratoriet eller under bildundersökningen. Föräldrar/ledsagare bör berätta ärligt om den kommande undersökningen i förväg, så att barnet kan fråga den vuxna om sådant som det undrar över. Avsnittet När det är ett barn som ska undersökas i Undersökningshuset är ett utmärkt hjälpmedel för detta.

Patienterna är ofta rädda för strålningen från undersökningen och dess biverkningar. I avsnittet Om strålning förklaras hur man använder strålning på ett säkert sätt vid bilddiagnostiska undersökningar. Det finns information om både stråldoser vid olika undersökningar och eventuella biverkningar av dem.

Uppdaterad 10.3.2023