Gå till sidans innehåll

Jag fick rengöringsmedel i ögat

Vanligtvis är mängderna rengöringsmedel och kemikalier som stänker i ögonen väldigt små. Om ögat är symptomfritt räcker det med uppföljning hemma.

Milda och starka rengöringsmedel samt kemikalier

Rengöringsmedel och kemikalier indelas i milda och starka. Milda rengöringsmedel är till exempel diskmedel, schampo, handdesinficeringsmedel och hårspray.

Alkaliska ämnen (pH över 7), såsom medel som används för att lösa upp igensatta avlopp och starka rengöringsmedel (såsom klorit, maskindiskmedel, tvättmedel), är farligare för ögat. Skador orsakade av starka syror och baser (pH under 4 eller över 10) ska alltid undersökas av en ögonläkare.

Tecken på mindre olyckor är irriterade ögon, rodnad, en känsla av skräp i ögat och tillfällig sveda, som snabbt går över. Om du kan hålla ögat öppet utan problem är situationen fördelaktig.

Första hjälpen

  • Skölj genast med rikliga mängder vatten, gärna i 30 minuter.

  • Sköljningen utförs hemma eller på olycksplatsen innan eventuellt uppsökande av läkarvård.

  • Vid allvarligare kemikalieskador ska man skölja ögat i 30 minuter och sköljningen ska fortsätta ända till undersökningstillfället.

Ta med exakta uppgifter om ämnet som har hamnat i ögat (till exempel förpackningen med rengöringsmedel eller en bild av etiketten) till läkarbesöket.

Behandlingen blir ofta antibiotikasalva och ögat täcks vid behov för att lindra symptomen.

Uppdaterad 17.8.2023