Gå till sidans innehåll

Förebyggandet av ögonskador

Många ögonskador går att undvika. Sunt förnuft och erforderlig skyddsutrustning kan i många fall rädda ögat.

Skyddsglasögon

Använd erforderliga skyddsglasögon i situationer som kräver det och åtminstone:

  • när du spelar bandy och ishockey

  • när du spelar paintball

  • också i andra bollsporter om du har dålig syn eller är blind på det ena ögat.

Säkerställ att skyddsglasögonen är av rätt storlek och att de motsvarar användningsändamålet.

Föremål och ämnen som är farliga för barn

  • Verktyg är inte till för barn att leka med.

  • Håll rengöringsmedel, kemikalier och annat motsvarande utom räckhåll för barn

Airsoftvapen och luftvapen

Det är förbjudet att sälja eller överlåta airsoftvapen och luftvapen (luftgevär) till personer under 18 år utan vårdnadshavarens samtycke.

  • Skyddsglasögon är ett måste om barnet använder ovan nämnda vapen med vårdnadshavarens samtycke.

  • Även de som följer skjutandet ska bära skyddsglasögon. Kom ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd!

  • Området som används för spel med airsoftvapen måste vara avspärrat från publiken.

Fyrverkerier

Det är förbjudet att sälja eller överlåta fyrverkerier till personer under 18 år.

  • Barn och vuxna som tittar på fyrverkerier bör ha skyddsglasögon på sig!

Uppdaterad 17.8.2023