Gå till sidans innehåll

Allvarliga ögonolyckor

​Allvarliga ögonolyckor inkluderar till exempel fraktur i ögonhålan, kraftiga slag mot ögat, fyrverkeriskador, skjutvapenolyckor och stora sår kring ögonen. Även vassa föremål och metall- eller stenskärvor kan orsaka allvarliga ögonolyckor.

​Allvarliga ögonskador kan vara förknippade med skador i alla delar av ögats uppbyggnad.

Många allvarliga ögonskador går att förebygga.

Behandlingen beror på skadorna olyckan har orsakat. Allvarliga ögonolyckor kan kräva flera ögonoperationer och långvarig uppföljning.

Uppsök läkarvård omedelbart om:

 • du har fått ett stort sår på ögonlocket, till exempel till följd av ett hundbett eller om du misstänker ett djupt sticksår.

 • du upplever kraftiga smärtor till följd av ett slag mot ögat.

 • ögat har punkteratsläs mer om när det finns skäl att misstänka detepäillä:

  • Ett främmande föremål (till exempel en sticka eller spik) penetrerar ögat. Försök inte att ta bort det främmande föremålet hemma!

  • Ögat har inte normal form.

  • Ögats strukturer kommer ut ur ögat (geleaktig glaskropp, mörk regnbågshinna eller något annat avvikande).

  • Olyckan har varit kraftig (krävt mycket energi).

Om ögat har punkterats är första hjälpen molemmat att täcka över ögonen. Ring efter ambulans eller för patienten med övertäckta ögon till närmaste hälsostation. Det är bra om patienten ligger på rygg med huvudet lätt upphöjt.

Uppsök läkarvård snabbt (om det är nattetid räcker det med nästa morgon):

 • om din syn försämras till följd av olyckan.

 • om du upplever dubbelseende (syns samtidigt med båda ögonen) eller om ögat inte rör sig normalt.

 • om du upplever ljusblixtar, ljuskänslighet, en mörk skugga eller andra synstörningar.

 • om pupillerna är olika stora.

 • När det syns blod i den främre delen av ögat 

  (till exempel rodnande horisontell yta i den främre delen av ögat, bakom den klara hornhinnan).

 • Om det under bindhinnan i ögat (det vill säga i det vita området) uppstår en blödning (sugillation) i samband med olyckan i samband med olyckan.