Gå till sidans innehåll

Vagel och chalazion

Vagel (hordeolum) och chalazion förekommer på ögonlocken vanligtvis som enstaka och hos personer i alla åldrar. De läks och försvinner ofta av sig själv utan antibiotikadroppar.

Barnet har en vagel på det nedre ögonlocket. Knölen under huden nedanför vageln är en chalazion.
Barnet har en vagel på det nedre ögonlocket. Knölen under huden nedanför vageln är en chalazion.

Symtom av vagel

Till följd av en igentäppning av en talgkörtel i ögonlocket och en lokal inflammation kan det bildas en vagel, som i inledningsskedet medför tryckkänslighet och smärta eller kan synas i ögonlockskanten som en röd liten smärtsam knöl.

Sympton av chalazion

När talgkörteln inkapslas bildas en chalazion av tilltäppningen. En inflammerad chalazion kan spricka och då kan det komma från ögat en riklig mängd av gulaktigt sekret. Ibland är sekretet blodblandat.

Om chalazionen spricker är det en ofarlig händelse. Då är det bra att rengöra direkt och badda ögat med varmt under de följande dagarna och rengöra kanterna av ögonlocket. På så sätt säkerställs att eventuellt varigt sekret som fortfarande finns kvar i chalazionen fås bort.

Chalizonen kan också uppkomma utan inflammationsskedet och vara fullständigt symtomfri.

Egenvård

Genom att badda med varmt och rengöra ögonlockskanten kan man själv påskynda läkningen. Om chalizonen spricker av sig själv är det också bra att behandla ögonlockskanten.

Följande video är på finska, men undertexter finns också på svenska. När du klickar på play, öppna menyn Inställningar genom att välja Inställningar (kugghjulsikonen) i det nedre högra hörnet.

Behandling inom hälso- och sjukvården

Om knölarna i ögonlocken inte läks med hjälp av egenvård kan man kontakta sjuk- och hälsovårdspersonal.

Vageln behandlas vanligtvis med en antibiotikasalva.

Om chalizonerna inte försvinner ens efter månader (och de är stora), kan de tömmas kirurgiskt. Ingreppet hos små barn görs alltid under narkos.

Hos spädbarn förekommer sjukdomsformer då det finns flera inflammerade körtlar samtidigt i båda ögonen och då krävs en läkarbedömning.

Uppdaterad 29.11.2019