Gå till sidans innehåll

Ögondarrning

Med ögondarrning, det vill säga nystagmus, avses ofrivilliga, vanligtvis snabba, ryckiga ögonrörelser fram och tillbaka. Orsaken till ögondarrning ska alltid utredas genom undersökningar hos ögonläkare och vid behov neurolog.

Video på barn som har ögondarrning, det vill säga nystagmus.

Olika orsaker påverkar

Vid ögondarrning, det vill säga nystagmus, är ögonrörelserna allt som oftast horisontala, men även vertikala eller svävande rörelser är möjliga. Orsaken till ögondarrning kan vara betydligt nedsatt synskärpa, men även godartad innervationsstörning i ögonmusklerna utan åtföljande synproblem.

Ögondarrning kan förekomma även i samband med neurologiska utvecklingsstörningar och sjukdomar. Orsaken till ögondarrning ska alltid utredas genom undersökningar hos ögonläkare och vid behov neurolog.

Uppdaterad 26.11.2019