Gå till sidans innehåll

Var söker jag vård för ett plötsligt hälsoproblem?

Beroende på besvär sker vården av plötsliga hälsoproblem antingen vid hälsocentralernas mottagningar dagtid eller vid jourenheterna som är öppna dygnet runt.

Hälsocentraler och -stationer

En livlig jourmottagning är inte alltid den bästa vårdplatsen för plötsliga hälsoproblem. Du får snabbt hjälp för många besvär vid den egna hälsocentralens jour- eller akutmottagning. Vid mottagningarna behandlas plötsliga hälsoproblem och mindre skador som uppstått vid olycka.

  • Hälsocentralerna och -stationerna är i allmänhet öppna på vardagar kl. 8.00–16.00.

Jourer dygnet runt

Vid jourmottagningar som är öppna dygnet runt behandlas de patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och vars vård inte kan skjutas upp till följande arbetsdag utan att sjukdomen eller skadan förvärras.

  • Jourerna är öppna alla tider på dygnet.

Jourtjänsternas kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifterna till hälsorådgivningen och jourtjänsterna i ditt område på hemkommunens eller centralsjukhusens webbplats. Du kan också söka fram kontaktuppgifter i Psykportens Hjälp 24/7-tjänst.

Kontaktuppgifterna till universitetssjukhusdistriktens jourmottagningar finns i Jourhusets avsnitt Tjänster.

Om du har ett plötsligt socialt eller hälsoproblem och inte vet vad du ska göra, ring Jourhjälpen på numret 116117.

När du reser utanför din hemkommun får du vård av förstahjälpskaraktär på närmaste enhet som erbjuder akut vård. Efter vården vid jourerna hänvisas patienterna vanligtvis till fortsatt vård eller mer ingående undersökningar på sjukhuset i det egna området.

Sök kontaktuppgifter

Uppdaterad 1.5.2021