Gå till sidans innehåll

Uppföljning och behandling av glaukom hos barn

Glaukom kräver regelbunden uppföljning hos ögonläkare livet ut. Behandlingen av glaukom hos barn och unga inleds alltid med ögondroppar som minskar ögontrycket och kan fortsätta livet ut. Även en ögonoperation som sänker ögontrycket kan vara nödvändig.

Uppföljning av glaukom hos barn

Glaukom kräver regelbunden uppföljning hos ögonläkare livet ut. Vid glaukom hos småbarn följer man upp ögontrycket, ögats tillväxt och eventuell förändringar i synnervspapillen i ögonbottnen flera gånger per år. Hos större barn görs dessutom årligen avbildningar av synnervspapillen och näthinnans lager med neurofibriller samt en synfältsundersökning.

Behandling av glaukom hos barn

Behandlingen av glaukom hos barn och unga inleds alltid med ögondroppar som minskar ögontrycket. Läkemedelsbehandlingen kan pågå hela livet. Cirka hälften av patienterna behöver ögonoperationer som sänker ögontrycket. Behandlingen av glaukom hos bebisar består vanligtvis av tidig operation.

Läkemedelsbehandling av glaukom hos barn

Effekten och biverkningarna av glaukomläkemedel som sänker ögontrycket hos barn är olika än för vuxna. De flesta glaukomläkemedlen lämpar sig dock även för barn.

Vid val av läkemedel tar ögonläkaren i beaktande barnets ålder, glaukomets orsaker och eventuella allmänna sjukdomar, såsom astma. Läkemedelsbehandlingen ska genomföras regelbundet och dagligen enligt instruktionerna. Glaukomläkemedel doseras vanligtvis som ögondroppar.

Operationsbehandling av glaukom hos barn

En operation som sänker trycket kommer på fråga om läkemedelsbehandlingen inte sänker ögontrycket tillräckligt. Vid val av typen av operation tar ögonläkaren i beaktande orsakerna till glaukomet hos barnet eller ungdomen, övriga ögonsjukdomar, eventuella tidigare ögonoperationer, barnets ålder och allmänna sjukdomar. Ögonoperationer på barn och unga görs alltid under narkos.

Efter operationen är synen på det opererade ögat ofta grumlig, ögat är rött och det kan förekomma en känsla av skräp i ögat och ibland även smärta. Symtomen blir vanligtvis lindrigare om 1–2 veckor efter operationen.

Efter en glaukomoperation används alltid ögondroppar som innehåller antibiotika och kortison samt beroende på typen av operation glaukomläkemedel och ögondroppar som vidgar eller krymper pupillen.

En månad efter operationen går patienten ofta på uppföljningsbesök med en eller två veckors mellanrum, och olika korrigerande tilläggsingrepp är vanliga.

Beroende på typen av operation och barnets ålder måste barnet vara borta från daghemmet eller skolan minst en vecka och ibland upp till en månad. Barnet får inte idka någon motion eller delta i gymnastiklektionerna i skolan under en månad.

Uppdaterad 27.11.2019