Gå till sidans innehåll

Ögonsköljning

Ögonsköljning är särskilt viktigt om du får stänk av rengöringsmedel eller kemikalier i ögonen. Med ögonsköljning kan man lyckas få bort även små skräppartiklar ur ögat.

Det lönar sig att påbörja sköljningen omedelbart

Vid skador orsakade av rengöringsmedel och kemikalier ska ögat genast sköljas med rikliga mängder vatten, gärna i 30 minuter. Sköljningen utförs hemma eller på olycksplatsen innan eventuellt uppsökande av läkarvård och ska fortsätta hela tiden under transporten till läkaren.

Du kan skölja ögat på följande sätt

  • Sitt ned och luta huvudet så att det skadade ögat är längre ned än det friska ögat. Du kan till exempel göra detta vid handfatet. Du kan spola vatten direkt från kranen i ögat eller genom att använda ett litet kärl eller handen som hjälpmedel

  • Vid behov ska ögonlocken öppnas med fingrarna.

  • Om du har skadat båda ögonen är det enklast att skölja dem i duschen. Duscha i sådana fall direkt i ansiktet. Använd inte för stort tryck i duschen.

  • I förhållanden där du inte har tillgång till rent vatten kan du skölja ögonen också med brunns-, sjö- eller havsvatten.

  • Ögonsköljning är särskilt viktigt vid allvarliga kemikalieskador, då sköljningen ska fortgå i 30 minuter.

  • Sköljningen ska vid allvarliga kemikalieskador fortsätta hela tiden också under transporten till läkaren.

Uppdaterad 17.8.2023