Gå till sidans innehåll

Eldsmärke

Kapillär missbildning, det vill säga eldsmärke (nevus flammeus) kan förekomma som en separat hudförändring eller vara förknippat med ett syndrom. Ett eldsmärke i ögonområdet förutsätter livslång uppföljning hos ögonläkare.

Extra kapillär på huden

Ett eldsmärke (nevus flammeus) är en medfödd kapillär missbildning genom extra kapillär på huden. Allt som oftast förekommer eldsmärket på huvudet och halsen. I något enstaka fall kan förändringen förekomma i omfattade utsträckning på kroppen och extremiteterna.

Kan ha samband med syndrom

Kapillär missbildning, det vill säga eldsmärke, kan förekomma som en separat hudförändring eller vara förknippat med ett syndrom. Till exempel när det gäller förändringar på ansiktet och ögonlocken bör man utreda om det även förekommer förändringar i hjärnan eller ögonen.

Vid Sturge-Webers syndrom förekommer det utöver kapillär missbildning i ansiktsområdet även avvikande blodkärl på hjärnhinnan. I samband med detta kan det förekomma epilepsi- och neurologiska symtom.

Till Klippel-Trénaunays syndrom hör kapillära missbildningar på huden samt arteriell missbildning och ofta även lymfatisk missbildning och överväxt av extremitet.

Eldsmärken som förekommer på ögonlocket och i närheten av ögat är förknippat med livslång risk för ökat ögontryck och glaukom varför ögontrycket följs upp regelbundet ända från födseln. Ett eldsmärke i ögonområdet förutsätter livslång uppföljning hos ögonläkare.

Uppdaterad 25.11.2019