Gå till sidans innehåll

Symtom och diagnos av glaukom hos barn

Hos bebisar kan glaukom orsaka synliga symtom, men hos barn i lekåldern och äldre barn är glaukom ofta symtomfri. Diagnosticering av glaukom kräver närmare ögonundersökningar, ibland under narkos.

Symtom vid glaukom hos barn

Ögats delar hos småbarn är flexibla och till följd av förhöjt tryck i ögat tänjs ögats vägg.

Detta orsakar typiska symptom hos bebisar: förstorat öga, ljusskygghet, rinnande öga, grumlig hornhinna och i bland smärta.

Glaukom hos barn i lekåldern och äldre barn påminner mer om glaukom hos vuxna och är ofta symtomfri, på grund av vilket det endast kan upptäckas vid undersökningar hos ögonläkaren.

Diagnosticering av glaukom hos barn

Glaukom diagnosticeras på ögonläkarens mottagning.

Diagnosticering av glaukom hos småbarn förutsätter information om ögontrycket, ögats storlek och strukturen hos synnervspapillen i ögonbottnen.

Det är inte alltid möjligt att göra alla nödvändiga undersökningar på mottagningen, varvid undersökningarna görs under allmän anestesi, det vill säga under narkos. Ett högre ögontryck och större öga än vad som är vanligt för åldern i kombination med strukturändringar av synnervspapillen och utdragen vävnad tyder på glaukom.

Genom avbildning av synnervspapillen och näthinnans lager med neurofibriller kan man diagnosticera skador i nervvävnaden. Barn i lekåldern och äldre barn klarar redan av avbildningar. I skolåldern orkar barnet koncentrera sig så länge att man även kan göra en synfältsundersökning. Vid synfältsundersökningar kan man diagnosticera synfältsbortfall som är typiska för glaukom.

Glaukom kan ha samband med olika ögonmissbildningar och ögonsjukdomar, såsom eldsmärken eller långvarig regnbågshinneinflammation. Vid förekomsten av dessa behövs regelbunden uppföljning av ögontrycket så att glaukom kan diagnosticeras och behandlas i tid.

Uppdaterad 27.11.2019