Gå till sidans innehåll

Bindhinneinflammation hos barn

Bindhinneinflammation i ögat, det vill säga vanlig ögoninflammation (konjunktivit) är mycket vanlig, och hos barn i daghemsåldern hänger den ofta samman med nysfeber som orsakats av virus.

Bindhinnan i ögat är en enhetlig, hinnaktig och transparent struktur som täcker ögonlockets inre yta och ögonvitan.

Symtom

Symtom vid bindhinneinflammation är varande ögamed påföljden att ögonlocken kan vara hopklistrade på morgonen. Dessutom kan bindhinnan som täcker ögonvitan vara röd och det kan förekomma en känsla av skräp och sveda i ögat. Synskärpan är normal, även om varet tidvis kan grumla synen.

Influensa kan orsaka bindhinneinflammation

Bindhinneinflammation kan förekomma i samband med inflammation i luftvägarna utöver snuva och hosta. Hos barn i daghemsåldern är bindhinneinflammation ofta förknippad med nysfeber som orsakas av virus. Ögonen är röda och kan utsöndra en klar vätska. Inflammationen lägger sig vanligtvis automatiskt efter några dagar.

Allergiska inflammationssymtom

Typiskt symtom för allergisk bindhinneinflammation är klåda, och på bindhinnan kan förekomma rodnad samt kraftig svullnad likt vattenblåsor. Ofta förekommer det andra allergiska symtom vid allergisk bindhinneinflammation, såsom klar vätska ur näsan, utdragen rethosta och atopiskt eksem.

Egenvård

Väsentligt vid bindhinneinflammation är att ögonen tvättas flera gånger per dag, så att allt synligt var sköljs bort med varmt vatten.

Barnets ögonkan tvättas till exempel genom att torka barnets öga med bomullslappar som fuktats i vatten från den yttre ögonvrån till den inre. Efter varje strykning bör lappen bytas ut mot en ny.

Att virala bindhinneinflammationer smittar till andra människor förebyggs genom bra handhygien.

Vid allergisk bindhinneinflammation används för förebyggande av symtom och behandlingen allergiögondroppar som finns på apotek receptfria. Ibland kan ögondropparna ge upphov till torra ögon och känsla av skräp i ögonen, varvid det lönar sig att dessutom använda fuktdroppar.

Uppdaterad 22.11.2019