Gå till sidans innehåll

Ögoninflammation hos nyfödda

Bindhinneinflammation hos nyfödda orsakas ofta av en bakterie i gruppen stafylokocker och behandlas med antibiotiska ögondroppar. Bebisen kan få en allvarlig ögoninflammation även i förlossningskanalen.

Symtom

Symtomen på en ögoninflammation som börjar i förlossningskanalen kommer under den första månaden. Det förekommer svullnad på ögonlocken, rodnad på bindhinnorna och rikligt med var i ögonen.

Diagnosticering och behandling

Orsaken till ögoninflammationssymtomen hos en nyfödd ska utredas genom bakterie-, klamydia- och virusprover av ögonsekretet. Proven tas med provpinnar som ser ut som bomullspinnar.

Bindhinneinflammation hos nyfödda orsakas ofta av en bakterie i gruppen stafylokocker och behandlas med antibiotiska ögondroppar.

Behandling av klamydia förutsätter såväl antibiotiska droppar som en antibiotikakur som tas via munnen.

Inflammationer som orsakas av gonorré (gonokocker) och herpes förutsätter såväl lokal som intravenös antimikrobbehandling på sjukhus. Symtomen på ögoninflammation som orsakas av gonokocker börjar vanligtvis 5 dagar efter förlossningen och symtom på inflammation som orsakas av klamydia vanligtvis 5–14 dagar efter förlossningen.

Uppdaterad 22.11.2019