Gå till sidans innehåll

Tillbaka till vardagen

Efter utskrivningen från sjukhuset är det viktigt att röra sig aktivt eftersom motion har gynnsamma effekter på helhetsmåendet. Återhämtningen efter en hjärttransplantation är alltid individuell och kan ta flera veckor eller till och med månader.

Uppföljningen efter hjärttransplantationen är intensiv i början. Kontrollerna kan bli färre med tiden och när konvalescensen framskrider.

Återhämtningen efter operationen är individuell och tar veckor, till och med månader. Egen aktivitet kan främja återhämtningen samt bidra till ett så bra resultat av operationen som möjligt.

Efter utskrivningen kan återhämtningen påbörjas med lättare hushållssysslor som att koka kaffe och laga mat. Egna dagliga aktiviteter som tvättning och påklädning kan inledas genast och utevistelse kan genast påbörjas enligt anvisningar från fysioterapeut.

Förbening av bröstbenet

Bröstbenet förbenas på cirka två månader och huden i såromradet läker på cirka 2 - 3 veckor. Med tillstånd av läkaren får bilkörning inledas cirka tre månader efter operationen.

I regel kan återgång till arbetsliv eller skola efter en hjärttransplantation ske 2 - 3 månader efter operationen.

Återgång till arbetet

Återgången till arbetet efter hjärttransplantationen påverkas av många faktorer, till exempel den kvarvarande arbetsförmågan och arbetets karaktär. Ibland behövs omskolning eller rehabilitering för att kunna återvända till arbetslivet. I dessa situationer är det bra att diskutera med behandlande läkaren, en socialarbetare och självfallet med arbetsgivaren.

Yrkesmässigt framförande av fordon måste diskuteras med transplantationsläkaren.

Rehabilitering kan ansökas på rehabiliteringskurser som anordnas av FPA.

Uppdaterad 20.9.2019