Gå till sidans innehåll

Efter bukspottkörteltransplantationen

Efter bukspottkörteltransplantationen vårdas patienten först på intensivvårdsavdelningen ett par dagar och flyttas sedan till vårdavdelningen.

Vård efter operationen

Avdelningsvårdperioden efter intensivvården varierar mellan tio dagar och tre veckor beroende på patientens återhämtning och hemort.

Efter utskrivningen görs kontrollbesök minst en gång i veckan i två månader, sedan varannan vecka tills det har gått 9 månader sedan transplantationen, därefter en gång i månaden tills det har gått 12 månader sedan transplantationen.

Patienter från andra sjukvårdsdistrikt än HUS kommer för kontrollbesök till dagavdelningen vid K5B inom organtransplantationsenheten i början med 2 - 3 veckors mellanrum, beroende på när utskrivningen inträffar. Kontrollbesöken vid organtransplantationsenheten infaller i fortsättningen vid 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månader efter transplantationen och därefter årligen.

Problem efter operationen

Bukspottkörteltransplantationerna medför fortfarande mer kirurgiska problem än till exempel lever- och njurtransplantationerna. Största delen av de svåra komplikationerna gäller bristningar i tunntarmsfogen, blodproppar i transplantatet eller infektioner. Detta leder till en ny operation hos upp till 30 procent av patienterna.

Resultat

Resultaten av bukspottkörteltransplantationerna har ständigt förbättrats. Patienter som har fått en samtidig bukspottkörtel- och njurtransplantation har bättre långtidsprognos och livskvalitet än diabetespatienter som enbart har fått en njurtransplantation. Bukspottkörtel- och njurtransplantation är ett bra alternativ för vissa utvalda typ 1 diabetiker i stället för enbart njurtransplantation.

En bukspottkörteltransplantation normaliserar glukosnivån. Efter en lyckad bukspottkörtel-njurtransplantation behövs varken dialys eller insulin längre.

Uppdaterad 20.9.2019